Đoọng xơợng bhrợ liêm bh’rợ zêl lâng cha groong pr’luh Covid-19, k’đhơợng nhâm c’rơ đha đhâm lươt bộ đội c’moo 2021, bâc tỉnh, thành phố vêy xay bhrợ bh’rợ ch’mêêt lêy k’gooh SARS-CoV-2 ha zâp ngai đha đhâm ra văng lươt bộ đội, n’đhơ năc đha đhâm k’dâng đơc.

Bộ Tư lệnh Thủ đô t’mêê đoọng năl vêy xră c’bhuh đha đhâm lươt bộ đội g’luh I c’moo 2021, pa zum Sở Y tế Hà Nội ch’mêêt lêy COVID-19 l’lăm bêl lươt bộ đội.

Bộ Tư lệnh Thủ đô k’đhơợng xay apêê đơn vị quân đội t’bhlâng ch’mêêt lêy, căh đơc trơơi bhưah  cr’ay coh apêê đong đoọng ăt la lay tu quân đội k’đhơợng lêy lang apêê đong đoọng ăt lalay za zum zâp 14 t’ngay ting quy định.

UBND tỉnh Hải Dương t’mêê k’đươi apêê chr’hoong, thị xã, thành phố k’đhơợng xay trung tâm y tế tuyến chr’hoong k’rong pa zum, xră c’bhuh đha đhâm lươt bộ đội c’moo 2021, pay pr’đhang ch’mêêt lêy cr’ay pa gơi Trung tâm Ch’mêêt lêy pr’luh cr’ay tỉnh đoọng bhrợ ch’mêêt lêy SARS-CoV-2. Ting n’năc, zâp ngai đha đhâm ra văng lươt bộ đội, n’đhơ đha đhâm k’dâng đơc lươt vêy bơơn ch’mêêt lêy k’gooh.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương k’đươi apêê chr’hoong, thị xã, thành phố căh bhrợ bhiêc bhan lum măt apêê tân binh. Pa zêng đợ pr’hêl đoọng ha đha đhâm lươt bộ đội âng cấp chr’hoong vêy đơơng chô tươc apêê chr’val, phường, thị trấn đoọng ha pêê đha đhâm. Cr’chăl lum, đoọng pr’hêl, p’too moon đha đhâm lươt bộ đội năc choom k’đhơợng nhâm yêm têêm cha groong pr'luh, xợợng đươi liêm cơnh xa nay âng Bộ Y tế k’đươi.

Ha dợ Hội đồng nghĩa vụ quân sự apêê vel đong coh tỉnh Quảng Ninh âi bhrợ têng pay pr’đhang ch’mêêt lêy SARS-CoV-2 ha pêê ngai ra văng lươt bộ đội. Pa zêng cr’chăl k’rong c’bhuh, ch’mêêt lêy c’rơ, pay pr’đhang ch’mêêt lêy bơơn xơợng bhrợ ting crêê quy trình pa choom đoọng âng Bộ Y tế. Apêê đha nuôr công ha dưr dal bh’rợ zêl lâng cha groong pr’luh bêl xơợng bhrợ liêm poor pa noor boop, căh pa bhụ bâc ma nưih, ăt chr’ngai t’met, xay truih đhr’năng c’rơ lâng xay truih p’too moon pr’loọng đong, vel bhươl đh’rưah ting pâh bh’rợ zêl lâng cha groong pr’luh.

C’moo đâu, tu pr’luh COVID-19 dưr vaih k’đhap tu cơnh đêêc bh'rợ pa đơp – đơp quân bơơn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Gia Lai k’rong đha đhâm lươt bộ đội l’lăm 3 t’ngay đoọng ch’mêêt lêy SARS-CoV-2.

Đoọng k’đhơợng nhâm bh’rợ zêl lâng cha groong pr’luh, bh’rợ pa đơp quân bơơn bhrợ têng liêm ma mach coh 20 phut. Pâh bh’rợ pa đơp quân năc muy vêy apêê coh Hội đồng Nghĩa vụ quân sự chr’hoong, chr’val lâng apêê đha dhâm lươt bộ đội. Zâp ngai ting pâh zêng ch’mêêt lêy đhr’năng puih chriêt a chăc, poor pa noor boop, rao têy c’chêêt khuẩn ting quy định./.

Ảnh: Báo Nhân dân

Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả thanh niên nhập ngũ

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm sức khoẻ thanh niên nhập ngũ năm 2021, nhiều tỉnh, thành phố sẽ triển khai công tác xét nghiệm miễn phí SARS-CoV-2 cho tất cả thanh niên diện sẵn sàng nhập ngũ, kể cả thanh niên diện dự phòng.

Bộ Tư lệnh Thủ đô vừa cho biết sẽ lập danh sách công dân nhập ngũ đợt I năm 2021, phối hợp Sở Y tế Hà Nội để xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập ngũ.

Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo các đơn vị quân đội tăng cường kiểm tra, giám sát, không để lây chéo dịch bệnh trong các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý và các cơ sở cách ly tập trung của Thành phố do quân đội điều hành, quản lý; thực hiện cách ly tập trung đủ 14 ngày theo quy định.

UBND tỉnh Hải Dương vừa giao các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trung tâm y tế tuyến huyện tổng hợp, lập danh sách thanh niên nhập ngũ năm 2021, lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để làm xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo đó, tất cả thanh niên diện sẵn sàng nhập ngũ, kể cả thanh niên diện dự phòng sẽ được xét nghiệm miễn phí.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố không tổ chức gặp mặt tân binh nhập ngũ. Toàn bộ số quà tặng thanh niên lên đường nhập ngũ của cấp huyện sẽ chuyển về các xã, phường, thị trấn để tặng các thanh niên. Quá trình thăm, tặng quà, động viên thanh niên phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch, tuân thủ nghiêm thông điệp 5K.  

Còn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương ở Quảng Ninh đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công dân chuẩn bị nhập ngũ. Toàn bộ quá trình tập trung lực lượng, kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế. Các công dân cũng nêu cao ý thức trong phòng chống dịch bệnh khi thực hiện nghiêm thông điệp 5K và gương mẫu trong tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng cùng tham gia công tác phòng chống dịch.

Năm nay, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên công tác giao-nhận quân được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Gia Lai sẽ tập trung thanh niên nhập ngũ trước 3 ngày để xét nghiệm SARS-CoV-2.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, lễ giao quân được tổ chức gọn trong 20 phút. Dự lễ giao quân chỉ có thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, xã và các công dân lên đường nhập ngũ. Tất cả các thành viên tham dự buổi lễ đều phải kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn theo quy định./. Ảnh bìa: Báo Quân đội.

                                                           (Chinhphu.vn)

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn