Hhơnh déh 55 c’moo t’ngay truyền thống ngành thuỷ sản VN, tổng cục thuỷ sản, bộ nông nghiệp lâng padưr pa’xớc vel bhươl pazưm lâng UBND tỉnh Phú Yên bhrợ têng bhiệc moon k’đươi p’lóh bắc m’ma thuỷ sản đoọng padưr t’bấc thuỷ sản đhị thị xã Sông Cầu lâng chr’hoong Sông Hinh. Xang bêl moon k’đươi nâu, tổng cục thuỷ sản ơy p’lóh lơi 800.000 p’nong a’chông sú m’ma Post 15 đhị vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Sở nông nghiệp lâng padưr pa’xớc vel bhươl tỉnh p’lóh lơi 70 ký a’xiu mè, a’xiu trắm lâng a’xiu chép m’ma đhị a’bóc trung tâm thị trấn Hai Riêng lâng a’bóc La Bách, chr’hoong k’coong ch’ngai Sông Hinh. Đợ acoon m’ma n’tếh bơơn tổng cục thuỷ sản lâng zâp vel đông váih a’chông m’ma âng đơơng, đoọng bhrợ padưr pr’đươi thuỷ sản đhị zâp vel đông. Xang nặc, t’đang k’đươi đhanuôr pazưm têy zư lêy, padưr pa’xớc pr’đươi thuỷ sản, zư lêy đác đươi lâng môi trường sinh thái.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn