Đại hội đại biểu prang k’tiêc k’ruung g’luh 13 âng Đảng vêy ta bhrợ têng tơợ t’ngay 25/1 tươc t’ngay 2/2/2021, đhị Thủ đô Hà Nội. Coh pazêng t’ngay n’nâu, cán bộ, đảng viên lâng đhanuôr prang k’tiêc k’ruung t’hước ooy Đại hội lâng râu đương rơơm bâc pa bhlâng ooy pazêng c’lâng xa nay, bh’rợ tr’nêng crêê liêm, chr’năp ga măc đoọng ha râu dưr vaih âng k’tiêc k’ruung coh nhiệm kỳ ha y.

           Năc muy coh pazêng chr’hoong da ding k’coong dal, coh pazêng c’moo ahay, chr’hoong Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An năc vêy đợ râu dưr vaih k’rơ pa bhlâng, pr’ăt tr’mông âng đhanuôr ting t’ngay vêy ta pa dưr dal. Bơơn râu tr’xăl n’năc năc đươi xay bhrợ liêm choom pazêng c’lâng xa nay âng Đảng, chính sách, pháp luật âng Nhà nước. T’cooh Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND chr’hoong Kỳ Sơn rơơm kiêng, Đại hội Đảng prang k’tiêc k’ruung g’luh 13 năc xay moon xa nay bh’rợ t’mêê zup zooi đhanuôr prang k’tiêc k’ruung ng’moon zazum, đhanuôr coh zr’lụ da ding k’coong ng’moon la lay đươi dua liêm choom pazêng pr’đươi chr’năp, c’rơ, vêy c’lâng bh’rợ nhâm mâng, pa dưr dal pazêng n’đăh âng pr’ăt tr’mông đoọng ha đhanuôr: “Lâng muy chr’hoong zr’lụ ch’ngai bha dăh, đhanuôr acoon coh cơnh chr’hoong Kỳ Sơn năc đhanuôr pa bhlâng rơơm kiêng ooy xa nay bhrợ t’vaih bh’rợ tr’nêng, t’bil ha ul pa xiêr đharựt, pa liêm pa crêê c’lâng p’rang, đong xang, điện, ting t’ngay pa dưr dal pr’ăt tr’mông âng đhanuôr.”

           T’cooh A Viết Sơn, Chủ tịch UBND chr’hoong da ding k’coong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam xay moon, đhanuôr coh chr’hoong bhui har pa bhlâng, xay moon mâng loom ooy râu liêm choom âng Đại hội Đại biểu prang k’tiêc k’ruung g’luh XIII âng Đảng. T’cooh A Viết Sơn rơơm kiêng Đại hội xay moon đợ xa nay bh’rợ chr’năp liêm pa bhlâng đoọng pa dưr kinh tế xã hội coh zr’lụ đhanuôr acoon coh da ding k’coong: “Azi mâng loom ooy Đại hội XIII năc pa dưr cớ pazêng bh’nơơn bh’rợ ơy choom bơơn bhrợ. Chr’năp bhlâng năc xa nay bh’rợ k’đhơợng xay âng Đảng lâng pazêng xa nay bh’rợ chính trị, pa dưr kinh tế xã hội. Azi rơơm kiêng Đại hội nắc t’bhlâng xay bhrợ ta nih đha nâng pazêng c’lâng xa nay lâng bh’rợ pa dưr kinh tế, văn hoá, xã hộihội zr’lụ đhanuôr acoon coh. Chr’hoong Nam Giang nắc vel đong vêy đhăm crâng gmrâng lâng crâng a bhuy chr’nắp bhlầng zăng bhưah, k’đươi moon lâng Đại hội cung cơnh apêê bộ ngành Trung ương nắc lêy cha mệêt, pa căh apêê chr’năp khoa học đhị ra pặ bhrợ têng apêê pt’đợơ k’tiếc k’ruung, k’rong bhrợ têng đoọng ha đhanuôr da ding ca coong vêy pr’đợơ pa dưr kinh tế tợơ crâng.”

        Ha dợ a noo Đỗ Hữu Tùng, đhanuôr Cơ Tu đhị chr’hoong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam rơơm, Đại hội Đảng nắc Đại hội Đảng pa căh pazêng c’lâng bh’rợ crêê loom đhanuôr, t’vaih rau ha dưr k’rơ lâh mơ coh pa dưr tr’mông tr’meh đhanuôr âng k’tiếc k’ruung hêê, k’rang pa dưr dal pr’ặt tr’mông âng đhanuôr acoon coh: “A cu nắc đhanuôr Cơ Tu, rơơm Đại hội 13 âng Đảng pa căh bấc chính sách t’mêê đoọng ha zr’lụ đhanuôr acoon coh moon za zưm lâng coh đếêc vêy Quảng Nam moon lalay cơnh: pazêng chính sách đăh tệêm ngăn pr’ặt tr’mông đhanuôr, tợơp bhrợ têng cha cơnh lâng đha đhâm c’mor, bhrợ padưr cr’van coh đhăm k’tiếc vel đong đay. Lâng vêy pazêng chính sách crêê tước đong ặt, zr’lụ ặt t’mêê, pa dưr zr’lụ.”

Đại hội 13: Quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước

          Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước hướng về Đại hội với trọn niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

          Là một trong số những huyện miền núi cao, trong những năm qua, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã có sự phát triển vượt bậc, đời sống người dân từng bước được nâng cao. Có được đổi thay đó là nhờ thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn kỳ vọng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 sẽ tiếp tục đưa ra những quyết sách mới giúp người dân cả nước nói chung, người dân khu vực miền núi nói riêng khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, có hướng đi vững chắc, nâng cao mọi mặt đời sống cho người dân: “Đối với 1 huyện vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số như huyện Kỳ Sơn thì đồng bào rất mong muốn vấn đề giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, nâng cấp, đầu tư cơ sở hạ tầng, điện đường, từng bước nâng cao đời sống người dân.”

  Ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, người dân trong huyện rất phấn khởi, bày tỏ tin tưởng vào thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ông A Viết Sơn mong muốn Đại hội đưa ra nhiều quyết sách phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào miền núi: “Chúng tôi tin tưởng Đại hội XIII sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được. Đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Chúng tôi mong muốn Đại hội tiếp tục thực hiện nghiên cứu các chủ trương đối với việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện Nam Giang là địa phương có diện tích rừng phòng hộ và rừng đặc dụng khá lớn, đề nghị với Đại hội cũng như lãnh đạo các bộ ngành Trung ương tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đưa các nhà khoa học vào phân tích các điều kiện thổ nhưỡng khí hậu, đầu tư để người dân miền núi có điều kiện phát triển kinh tế từ rừng.”

  Còn anh Đỗ Hữu Tùng, người dân tộc Cơ Tu ở huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam mong rằng, Đại hội Đảng sẽ đưa ra những chủ trương hợp lòng dân, tạo sự đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, quan tâm nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số: “Tôi là đồng bào Cơ Tu, mong muốn Đại hội 13 của Đảng đề ra nhiều chính sách mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và trong đó có Quảng Nam nói riêng, như: những chính sách về an sinh xã hội, khởi nghiệp cho thanh niên lập nghiệp làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình. Và có những chính sách liên quan đến nhà ở, khu tái định cư, phát triển vùng.”

 


Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn