Pân đil VOVMT

# T’ngay đâu, 21/6 hơnh deh  95 c’moo T’ngay Báo chí Cách mạng Việt Nam, a zi đợ apêê bhrợ t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam nhăn pa gơi tươc apêê nhà báo, phóng viên, biên tập vieen, apêê ma nưih pa bhrợ coh ngành truyền thông, truyền hinh, báo chí đợ boop p’rá hơnh deh ma mông k’rơ, têêm ngăn lâng râu liêm choom coh bh’rợ tr’nêng. Rơơm kiêng apêê a noo a moó, apêê pr’zơc đồng nghiệp ta luôn zư nhâm toong x’ră âng đay đoọng dưr vaih đợ chiến sĩ tiên phong coh măt trận văn hóa loom pr’chăp.

  

# Hôm nay, 21/6, kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng tôi, những người làm chương trình PT Tiếng Cơ Tu của Đài TNVN xin gửi đến các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, những người làm việc trong ngành truyền thông, truyền hình, báo chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp. Chúc các anh, chị các bạn đồng nghiệp luôn luôn giữ vững ngòi bút của mình để trở thành những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng. 
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn