Pa tệêt xa nay pr’họp g’luh 53, t’ngay nua 23/2 đoọng boóp p’rá moọt ooy Báo cáo bh’rợ nhiệm kỳ 2016-2021 âng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội k’đươi moon Chính phủ xay moon crêê đhr’năng “c’rơ” lâng c’rơ zâng âng pr’đợơ kinh tế coh đhr’năng pr’luh cr’ay đanh đươnh đoọng loon bhlêh lơi đoọng bhrợ têng pazêng đhị k’đệêng.

Đhị pr’họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xay moon: Bêl k’tiếc k’ruung ặt đhị đhr’năng căh liêm tu pleng k’tiếc pa hư, pr’luh cr’ay nắc Chính phủ bhrợ têng đâh lâng liêm choom, ơy vêy cơnh bhrợ têng đơơng chô bh’nơơn dal bơơn đhanuôr coh k’tiếc k’ruung tin đươi, pr’zợc bha lang k’tiếc deh hơnh. Coh nhiệm kỳ nâu, apêê Bộ trưởng dzoọng t’ơơi đhị Quốc hội, năl ghit xa nay, prá xay liêm choom, doó vaih đhr’năng apêê Bộ trưởng, Trưởng ngành căh năl rau đại biểu xay moon. Chủ tịch Quốc hội k’đươi xay moon cơnh lâng báo cáo âng Chính phủ nắc lêy ghit rau ơy choom bhrợ, rau căh ơy choom bhrợ, bhlêh lơi rau k’đhap, rau bhrợ têng dzợ k’zih, coh đếêc vêy xay bhrợ apêê cr’noọ bh’rợ âng k’tiếc k’ruung. Bơr pêê rau pa xiêr lơơng nắc bhiệc bhlêh lơi apêê k’đhap k’ra đoọng ha bh’rợ bhrợ têng, t’bhlầng kinh doanh, t’vaih pazêng rau dzợ k’đệêng căh ơy loon đâh, bhrợ k’zih.

Cung đhị ra diu nua, Ủy ban Thường vụ Quốc  hội đoọng boóp p’rá đăh pr’họp g’luh 11, Quốc hội khoá 14. Moon đớc cr’chăl pa bhrợ âng Quốc hội nắc 11 t’ngay. Quốc hội họp trù bị lâng tợơp họp moọt t’ngay 24/3, moon đớc pa xang moọt t’ngay 7/4, Quốc hội họp k’rong đhị đong Quốc hội, đhơ cơnh đếêc vêy dự phòng apêê đhr’năng pr’luh cr’ay dưr vaih bấc k’rơ.

Pa prá đhị x’rịa pr’họp g’luh 53, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân k’đươi moon Chính phủ, apêê Ủy ban âng Quốc hội lêy ooy bh’nơơn x’rịa âng pr’họp đoọng bhrợ xang bha ar báo cáo, ký lâng pa căl. Nắc dzợ 3 tuần lêy bhrợ pr’họp Ủy ban Thường vụ g’luh 54 lâng cung nắc g’luh x’rịa, Chủ tịch Quốc hội k’đươi moon apêê cơ quan Quốc hội pa zưm lâng Chính phủ lâng apêê cơ quan hữu quan ra văng pazêng xa nay đoọng báo cáo pa căh đhị pr’họp g’luh 11. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xay moon ghit pazêng apêê báo cáo âng Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch k’tiếc k’ruung âng apêê cơ quan tư pháp nắc bơơn ra văng ghit liêm đoọng pa căh Quốc hội. Xọoc đâu đhr’năng pr’luh cr’ay xoọc bơơn lêy cha mệêt ha dợ dzợ dưr vaih bấc k’rơ, Chủ tịch Quốc hội k’đươi moon nắc lêy bhrợ têng crêê cơnh đhr’năng cha groong pr’luh cr’ay, pa bhlầng nắc coh pr’họp g’luh 11 đoọng g’luh pr’họp bơơn ta bhrợ têng liêm ghit, trách nhiệm lâng liêm choom bhlầng./.

Ảnh: VGP/ Lê Sơn

Ủy ban TVQH cho ý kiến Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 53, hôm qua (23/2) cho ý kiến vào Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá đúng thực trạng “sức khỏe” và sức chịu đựng của nền kinh tế trước tình hình dịch bệnh kéo dài để kịp thời giải quyết những điểm nghẽn.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá: Khi đất nước đứng trước hiểm họa thiên tai, đại dịch thì Chính phủ rất thành công trong xử lý nhanh và kiểm soát tình hình và có những giải pháp hiệu quả được nhân dân trong nước tin tưởng, bạn bè quốc tế ca ngợi. Trong nhiệm kỳ này, các bộ trưởng đứng trả lời chất vấn trước Quốc hội rất tự tin, nắm vấn đề, không lúng túng, không có tình trạng Bộ trưởng, Trưởng ngành không nắm vấn đề được đại biểu đưa ra. Chủ tịch Quốc hội đề nghị báo cáo của Chính phủ cần thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế, xử lý tồn tại cũ chậm, thúc đẩy cái mới chưa nhanh, trong đó có việc triển khai các dự án trọng điểm Quốc gia. Một hạn chế khác cần nhìn nhận là việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, giải quyết những điểm nghẽn chưa kịp thời, thậm chí còn chậm.

Cũng trong sáng qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Chương trình kỳ họp thứ 11, quốc hội khóa 14. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày. Quốc hội sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 24/3, dự kiến bế mạc vào ngày 7/4. Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội, tuy nhiên có dự phòng các phương án trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 53, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội căn cứ vào kết luận của phiên họp để hoàn thiện hồ sơ báo cáo trình ký ban hành. Chỉ còn 3 tuần nữa sẽ tiến hành phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội phiên thứ 54 và cũng là phiên cuối cùng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan Quốc hội phối hợp với Chính phủ và các cơ quan hữu quan chuẩn bị những nội dung để báo cáo trình ra kỳ họp thứ 11. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tất cả các báo cáo của Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước của các cơ quan tư pháp phải được chuẩn bị nghiêm túc chu đáo và phong phú để trình ra Quốc hội. Hiện nay tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát, nhưng vẫn diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục thực hiện theo đúng tinh thần phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong kỳ họp thứ 11 để kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm và thành công trọn vẹn./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn