Ra diu t’ngay 23/2, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội prá xay ooy báo cáo bh’rợ tr’nêng nhiệm kỳ 2016- 2021 âng Chính phủ ooy bh’rợ ra văng ha hân noo pr’họp g’luh 11, Quốc hội khoá 14.

L’lăm đêêc, đhị pr’họp tr’nơơp coh t’ngay 22/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xay moon: c’moo 2021 năc t’bhlâng xay bhrợ ooy bh’rợ k’rong xay coh nhiệm kỳ Quốc hội (khoá 14) liêm choom lâh mơ lâng pazum đh’rưah bhrợ têng liêm choom bh’rợ Bầu cử đại biểu Quốc hội (khoá 15) lâng Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân zập cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xay moon: Hân đhơ dợ coh râu bhui har âng Tết Tân Sửu 2021, năc đoọng nhâm mâng pazêng xa nay bh’rợ đhị pr’họp, crêê cơnh xa nay ooy râu liêm choom lâng đơơh hân, pazêng Uỷ ban âng Quốc hội công cơnh pazêng cơ quan crêê tươc năc ơy đơơh hân t’bhlâng xay bhrợ đoọng bhrợ têng liêm xang pazêng bha ar bha tơ âng pr’họp. Chủ tịch Quốc hội rơơm kiêng căh muy pr’họp n’nâu năc pazêng bh’rợ chr’năp coh c’moo âng Quốc hội năc vêy ta bhrợ liêm choom.

Xang bh’rợ prá xay âng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội prá xay ooy bh’rợ bhr’lậ coh g’luh tr’nơơp, cơ cấu thành phần, đợ bâc manuyh âng pazêng cơ quan, tổ chức, đơn vị coh Trung ương lâng vel đong vêy ta xay moon ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 15. Bh’rợ bhr’lậ ting cơnh ta đang moon lêy pay tiêu chuẩn, râu liêm choom âng đại biểu năc râu đơ chr’năp bha lâng, êêh râu tu cơ cấu năc pa xiêr tiêu chuẩn. Xang bêl vêy Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bhr’lậ năc nâu đoo năc pr’đơợ đoọng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam zập cấp bhrợ têng pazêng bh’rợ Hiệp thương g’luh 2 đoọng bhrợ t’nooi coh tr’nơơp đợ manuyh ứng cử đại biểu Quốc hội.

L’lăm đêêc, coh ha bu nua (22/2), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ơy biểu quyết prá xay xang bh’rợ xay moon đợ bâc apêê đại biểu bhrợ têng bh’rợ chuyên trách âng Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026. Lâh n’năc, tu thành phố Hà Nội bhrợ têng lêy bh’rợ chính quyền đô thị ting cơnh bh’rợ căh vêy HĐND coh pazêng phường âng quận lâng thị xã năc bâc bh’rợ âng HĐND phường vêy ta đoọng ooy chính quyền vel đong coh quận, thị xã lâng cấp thành phố xay bhrợ.

Ting n’năc, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội prá xay xang Nghị quyết ooy bh’rợ xay bhrợ Quy chế k’đhơợng xay bh’rợ khoa học lâng công nghệ coh pazêng cơ quan âng Quốc hội, pazêng cơ quan âng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội lâng Văn phòng Quốc hội./.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày (23/2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ và việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14.

Trước đó, tại phiên khai mạc ngày (22/2), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: năm 2021 sẽ tập trung vào công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội (khóa 14) chu đáo, kỹ lưỡng và phối hợp tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa 15) và Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá: Mặc dù vẫn còn không khí Tết Tân Sửu 2021, nhưng để bảo đảm các nội dung chương trình tại phiên họp, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ, các Ủy ban của Quốc hội cũng như các cơ quan hữu quan đã rất tích cực làm việc để hoàn thiện các tài liệu phiên họp. Chủ tịch Quốc hội mong rằng không chỉ phiên họp này mà các hoạt động quan trọng trong năm của Quốc hội sẽ diễn ra thành công.

Sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban TVQH thảo luận về điều chỉnh lần thứ nhất, cơ cấu thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Việc điều chỉnh theo yêu cầu lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu là ưu tiên hàng đầu, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Sau khi được Ủy ban TVQH điều chỉnh thì đây sẽ là cơ sở để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiến hành bước Hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội.  

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, do thành phố Hà Nội thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo hướng không tổ chức HĐND ở các phường thuộc quận và thị xã nên nhiều nhiệm vụ của HĐND phường được chuyển lên cho chính quyền địa phương ở quận, thị xã và cấp thành phố.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn