Tỉnh Quảng Nam t’bhlâng bhrợ têng đong ăt đoọng ha đhanuôr crêê đhí boo tu bhlong pa hư l’lăm Tết Nguyên đán Tân Sửu c’moo 2021.

C’nặt t’ruih: Chêêc lêy râu liêm pr’hay coh zập đhị, đhanuôr lâng pr’zơc tươc ooy zr’lụ c’kir chr’năp âng k’tiêc k’ruung Pác Bó, chr’val Trường Hà, chr’hoong Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

C’nặt t’ruih: Bhui har ăt mamông k’rơ vêy bha ar xrặ ooy manuyh xrặ báo, manuyh xrặ văn Phan Quang- Manuyh liêm choom coh bh’rợ bhrợ, ta béch g’lăng ta luôn xay bhrợ. Ađoo năc manuyh t’cooh ta ha bhlâng coh xa nay bh’rợ báo chí cách mạng Việt Nam, muy manuyh xrặ văn, manuyh pa chô p’rá.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn