K’bhuh chức năng tỉnh Quảng Bình pa ghit đhr’năng gluh moọt lết xa nay đăh c’lâng k’noong k’tiếc đoọng lêy cha mệêt pr’luh Covid-19 lâng tệêm ngăn pr’ặt tr’mông bêl Tết nguyên đán Tân Sửu.

Đhanuôr chr’hoong Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bhui har đươi vêy bơơn pô Tết c’moo đâu căh muy bơơn bh’nơơn bấc nắc chr’năp cung dal lâh.

Apêê chr’hoong da ding ca coong đăh Tây tỉnh Quảng Nam pa zay zư lêy chr’năp a din âng đhanuôr Cơ Tu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn