T’ngay 7/3, đhị thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưm đhanuôr Thành phố, xay moon xa nay ra văng pr’họp g’luh 11 Quốc hội khoá XIV, xay moon k’rong bh’nơơn âng k’bhuh Đại biểu Quốc hội thành phố nhiệm kỳ nâu.

Bêl tr’lưm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đoọng năl, nâu đoo nắc g’luh lưm đhauôr g’luh 25 lâng cung nắc g’luh lưm đhanuôr x’rịa âng t’cooh coh 5 c’moo nắc đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Thủ tướng pa căh loom haanh deh Thành uỷ, UBND, HĐND, MTTQ thành phố, đhanuôr thành phố Hải Phòng ơy đớc loom liêm chr’năp lâng k’bhuh Đại biểu Quốc hội thành phố lâng c’la âng Thủ tướng. Nhiệm kỳ a hay, k’bhuh Đại biểu Quốc hội thành phố ha dợ Thủ tướng nắc thành viên ta luôn đương xợơng, trách nhịêm coh bhiệc bhrợ têng apêê bh’rợ âng đhanuôr Thành phố pa căh, bhrợ têng xang bh’rợ đại biểu Quốc hội âng thành phố, ta luôn bơơn rau tin đươi âng đhanuôr Thành phố. Coh zập g’luh pr’họp lâng bh’rợ tr’nêng âng Quốc hội, k’bhuh lâng apêê đại biểu zêng pa căh c’rơ  bhiêr choom, trách nhiệm, chroi k’rong liêm ta nih coh zập  bh’rợ ga mắc âng k’tiếc k’ruung. Chr’năp bhlầng, bh’rợ lưm đhanuôr bơơn ta bhrợ têng ta nih  liêm, trách nhiệm dal ting cơnh quy định.

Đhị bêl tr’lưm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cung xay moon pazêng bh’nơơn chr’năp âng k’tiếc k’ruung coh 5 c’moo hay, coh đếêc c’rơ bh’rợ âng Chính phủ bơơn Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiếc k’ruung Nguyễn Phú Trọng lâng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xay moon dal. Quy mô kinh tế ra pặ t’nooi 44 coh bha lang k’tiếc tợơp nhiệm kỳ ơy dzoóc g’luh 44 c’moo hay, dzoọng thứ 4 zr’lụ ASEAN. Chr’năp âng Việt Nam coh bha lang k’tiếc ơy ha dưr dal lâh mơ./.

Thủ tướng nhấn mạnh 3 trụ cột phát triển của Thành phố Hải Phòng

Ngày 7/3, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố, báo cáo nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, tóm tắt kết quả của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố nhiệm kỳ này.

Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đây là lần tiếp xúc cử tri thứ 25 và cũng là lần tiếp xúc cử tri cuối cùng của ông trong 5 năm là đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Thành ủy, UBND, HĐND, MTTQ Thành phố, nhân dân thành phố Hải Phòng đã dành tình cảm chân thành với Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố và cá nhân Thủ tướng. Nhiệm kỳ qua, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố mà Thủ tướng là thành viên  đã luôn lắng nghe, trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề mà cử tri Thành phố nêu ra, hoàn thành nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của Thành phố, luôn nhận được sự tin tưởng của nhân dân Thành phố. Trong các kỳ họp và hoạt động của Quốc hội, Đoàn và các đại biểu đều thể hiện trí tuệ, trách nhiệm, đóng góp thẳng thắn, thuyết phục trong các vấn đề lớn của đất nước. Đặc biệt, công tác tiếp xúc cử tri luôn được thực hiện nề nếp, trách nhiệm theo quy định

Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu những thành tựu quan trọng của đất nước trong 5 năm qua, trong đó vai trò của Chính phủ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao. Quy mô nền kinh tế từ thứ hạng 55 thế giới vào đầu nhiệm kỳ đã tăng lên thứ 44 năm qua, đứng thứ 4 khu vực ASEAN. Vị thế, vai trò quốc tế của Việt Nam được nâng lên./.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn