Xay moon bơr pêê xa nay đăh ra văng pr’họp g’luh 11 đhị pr’họp 53 âng Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ra diu 23/2, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọong năl, moon đớc pazêng cr’chăl pa  bhrợ âng Quốc hội nắc 11 t’ngay, coh đếêc ra pặ 2,5 t’ngay đoọng lêy apêê báo cáo apêê bh’rợ nhiệm kỳ 2016-2021 lâng 6,5 t’ngay lêy cha mệêt, quyết định bh’rợ chr’năp lơơng. Quốc hội nắc họp g’luh trù bị lâng tợơp  bhrợ têng moọt t’ngay 24/3, moon đớc nắc pa xang t’ngay 7/4.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đọong năl, nâu đoo nắc pr’họp chr’năp  bhlầng, ra văng xăl ma nuyh bhrợ têng, k’rong pa liêm đoọng zập chức danh âng bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ khoá XIV. Tu cơnh đếêc, bơr pêê xa nay lơơng ha dang căh lâh liêm choom nắc prá xay cớ lâng đớc cr’chăl zăng đanh đoọng khoá t’tun lêy cha mệêt bhrợ têng, quyết định.

Pa lưch g’luh prá xay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đoọng năl căh ơy pa xoọng ooy bh’rợ dự thảo Nghị quyết âng Quốc hội đăh thuế suất thuế giá trị gia tăng cơnh lâng phân bón đớc Quốc hội khoá XV lêy cha mệêt xa nay nâu. Nghị quyết za zưm âng Quốc hội nắc pa xoọng xa nay đăh đợ đại biểu chuyên trách âng HĐND TP Hà Nội.

Đăh bh’rợ lêy cha mệêt, Hội đồng Bầu cử Quốc gia nắc xay moon đăh pazêng bh’rợ ơy xay bhrợ lâng ra pặ apêê xay moon đhị Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cung đoọng năl, Quốc hội nắc pa liêm apêê chức danh Nhà nước. Đhơ cơnh đếêc, pazêng apêê căh dzợ bhrợ chức vụ bhrợ têng bh’rợ âng đại biểu Quốc hội tước bêl Quốc hội khoá t’mêê bơơn bầu.

Ting cơnh moon đớc, Quốc hội nắc lêy cha mệêt, xay moon apêê dự án Luật zêl, cha groong ma túy (bhr’lậ). Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xay moon k’rong pazêng boóp p’rá, k’đươi moon âng đhanuôr pa gơi tước pr’họp g’luh 11, Quốc hội khóa XIV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội xay moon bh’nơơn lêy cha mệêt bhiệc bhrợ têng rau k’đươi moon âng đhanuôr pa gơi tước pr’họp g’luh 10, Quốc hội khóa XIV. Quốc hội prá xay báo cáo bh’rợ nhiệm kỳ khóa XIV âng Quốc hội; lêy cha mệêt apêê báo cáo bh’rợ nhiệm kỳ 2016-2021 âng Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, apêê Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Lêy cha mệêt, xay moon Nghị quyết đăh k’rong pazêng bh’rợ nhiệm kỳ 2016-2021. Nâu đoo nắc cung xa nay x’rịa âng pr’họp 53 Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Ảnh: VGP/ Lê Sơn

Quốc hội kiện toàn một số chức danh Nhà nước tại Kỳ họp cuối tháng 3

Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11 tại phiên họp 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 23/2, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày, trong đó bố trí 2,5 ngày để xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và 6,5 ngày xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác. Quốc hội sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 24/3, dự kiến bế mạc vào ngày 7/4. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, đây là kỳ họp rất quan trọng, chuẩn bị chuyển giao công tác nhân sự, tập trung cao cho kiện toàn một số chức danh của bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ khoá XIV. Do đó, một số nội dung khác nếu “chưa chín”, cần thảo luận thêm và thời gian còn dài thì nên để lại khoá sau tiếp tục xem xét, quyết định.

Kết luận phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết chưa bổ sung vào chương trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón mà để lại Quốc hội khoá XV xem xét nội dung này. Nghị quyết chung của Quốc hội sẽ bổ sung nội dung về số lượng đại biểu chuyên trách của HĐND TP Hà Nội.

Về công tác giám sát, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ có báo cáo về những công việc đã triển khai và sẽ phân công một thành viên trình bày trước Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết, Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh Nhà nước. Tuy vậy, những người không còn giữ chức vụ vẫn thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội cho tới khi Quốc hội khoá mới được bầu ra.

Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Quốc hội thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021. Đây cũng là nội dung cuối cùng của phiên họp 53 Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn