Long Phi-Thanh Nhất-Ngô Hoà

 

           Ahêê choom bơơn lêy đợ apêê pân’jứih ooy xa’nập cảnh sát biển taluôn k’rơ, ắt bhrợ cóh biển đoọng zư lêy chủ quyền biển đảo ma bhưi chr’nắp âng k’tiếc k’ruung. Hân đhơ cơnh đếêc đợ apêê k’căn, k’điêl cóh đông apêê nắc k’rơ lấh mơ. Đợ apêê pân’đil n’nắc bhrợ têng, lơi jợ zêng râu liêm chr’nắp âng đay đoọng bhrợ padưr đhị nhâm mâng bhlâng đoọng hapêê k’diịc pabhrợ cóh biển.

         Bhiệc zâp trường mầm non đoọng học sinh đhêy học ooy g’lúh đhêy hè nắc ơy bhrợ đoọng ha bấc apêê k’căn k’conh học sinh cắh năl cơnh bhrợ… lấh 10 t’ngay đhêy học, ađhi Lương Anh Bảo bơơn k’căn pa’gơi ặt ooy đông va va…

          Tp.Đà Nẵng bêl tước giờ lướt pay k’coon… amoó Nguyễn Thị Hậu nắc pr’hân lướt xe truíh c’lâng bịng xiên đoọng đấh loon pay k’coon. Đhr’nông đông k’tứi nâu nắc ơy quen lâng bhiệc cắh liêm zâp têêm ngăn âng pân’jứih, amọi Lương Anh Bảo 4 c’moo cung bool ặ cha’cha cắh vêy k’conh. Dáp lêy đợ cr’chăl t’ngay tr’kiêng lâng chô ắt zr’nưm mưy đông cung lấh 10 c’moo, cr’chăl t’ngay nâu amoó Hậu nắc lướt zi’lấh năl mơ zr’nắh k’đhạp bêl pa’gơi tất lang tr’mung âng đay đoọng ha mưy chiến sỹ cảnh sát biển, k’dịi amoó-anoo Lương Văn Báu xoọc đâu nắc bhuông trưởng bhuông cảnh sát biển đhị Bộ tư lệnh zr’lụ cảnh sát biển 2. cr’chăl t’ngay tr’kiêng, amoó buôn xay moon chi’ớh, cung vê ậh a’bhlâng, nhi đay tr’kiêng hâu tu cơnh ngoọ lang tr’zêl tr’penh, tr’lưm zâp bêl cung pr’hân, cắh loon đoọng prá xay, tr’mốp loom… lâng cung tu nâu nắc cắh vêy chấc mốp loom ha noo, nhi đoo nắc đh’rứah dưr zi’lấh zâp râu. Ooy cr’chăl amoó xoọc k’đhạp, hadợ đơ ơng 2 p’nong k’coon, lêy ma đhưr xal, anoo cắh vêy ắt cóh đông, cắh vêy bấc cr’chăl t’ngay ắt zr’nưm, zư lêy… bấc chu amoó Hậu hooi đác mắt…

        Bác sĩ moon anhi p’niên cắh lấh k’rơ, truíh c’lâng lướt ooy bệnh viện nắc acu rêê bấc bhlâng.

         T’ngay amọi Anh Bảo n’niên váih cung nặc bêl k’diịc xoọc pabhrợ cóh biển cắh choom chô, pân’đil nâu nắc lướt zi’lấh zr’nắh k’đhạp bêl bơơn zư mưy p’nong hơơn k’coon. Đợ râu k’ay ooy a’chặc a’zân, lấh mơ nắc đắh tinh thần nâu bhrợ ha moó Hậu ặt k’ay, ta’pưn 1 cr’chăl đenh đươnh. AmoÓ Đặng Thị Thu Lan-đại lý bhuông păr Biển Ngọc, thành phố Đà Nẵng:

       Lướt zi’lấh đợ zr’nắh k’đay, bil bal, lêy cớ nắc lêy Hậu mưy pân’đil k’rơ bhlâng, ađhi amoó zi cung bhrợ pr’đơợ đoọng Hậu bhrợ têng liêm xang bhiệc cơ quan lâng bhrợ xang bh’rợ âng pr’loọng đông.

        Amoó Nguyễn Thị Hậu-cơnh ngoọ bơơn lêy râu bhrợ têng pậ chr’nắp âng k’diịc tơợ bhiệc bhrợ têng đoọng ha k’diịc k’coon:

         Hơnh déh, yêm loom bhlâng nắc bơơn lêy k’coon dưr pậ zâp t’ngay, đh’rứah lâng râu tin đươi pậ chr’nắp đoọng ha k’diịc, nâu đoo nắc 2 râu pr’đơợ acu lêy yêm loom.

          Cắh vêy bấc ngai k’noọ pân’đil nâu đhiệp 30 c’moo ha dợ, cung tu lướt zi’lấh đợ zr’nắh k’đhạp âng pr’ắt tr’mung nắc bhrợ ha moó griing k’rơ lấh mơ. Bấc ngai buôn moon hạnh phú 2 diịc điêl nắc cung cơnh n’loong cóh bhươn, t’ngay hi’dưm lêy ga’bung chóh paliêm, zư lêy nắc vêy choom dzoọng nhâm mâng, đoọng đợ m’bhộc k’tứi t’viêng dưr váih k’rơ liêm.

          Bêl bhrợ têng phóng sự, azi nắc ơy chấc lêy tước vel Bắc Dinh, chr’val Thạch Trị, chr’hoong Trạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đoọng chấc lêy lưm pr’loọng đông chiến sỹ cảnh sát biển Phạm Khả Đăng. T’coóh trưởng tô bhúh Phạm Khả Luận dzợ hay liêm gít đợ râu dưr váih cắh liêm crêê lâng pr’loọng đông manứih chiến sỹ cảnh sát biển Phạm Khả Đăng cr’chăl đâu 2 c’moo… đợ t’ngay tơợp c’xêê 5/2014, bêl biển đông dưr k’rơ, xoọc bêl Trung Quốc đợc giàn khoan Hải Dương 981, anoo Đăng nắc chỉ huy bhuông nắc lêy vêy mặt đoọng đh’rứah lâng đồng đội bhrợ têng bh’rợ. bêl đêếc cóh vel đông Hà Tĩnh, k’conh anoó Đăng xuất huyết a’bục nắc ặt bệch liệt cóh zương, hadợ k’căn nắc ung thư di căn g’lúh pr’lứch, đhr’năng pr’hân k’rang bhlâng. Amoó Nguyễn Thị Mận, k’điêl anoo Đăng xoọc bhrợ giáo viên mầm non đhị tp.Đà Nẵng nắc lơi bhiệc đoọng chô ooy đông zư lêy k’căn k’conh k’diịc. xang mưy cr’chăl ặt zêl cha’groong lâng ung thư, nắc k’căn anoo Đăng ơy lấh chêết. Aamoó Mận moon:

         K’căn cu bêl đêếc k’ay ngân bhlâng cắh mặ âm cha, hân đhơ cơnh đêếc cung t’bhlâng đoong anoo k’rêệm loom. Acu cung k’noọ tơợ 1 thành phố pậ âng đay cơnh đâu nắc ha y k’coon cu cung cơnh bấc apêê p’niên n’lơơng cóh vel, hân đhơ cơnh đêếc, t’tưn acu k’noọ bh’rợ âng mưy k’coon chô ắt đông k’diịc nắc lêy xăl anoo bhrợ têng, đoọng anoo k’rêệm loom pabhrợ.

          Bơơn râu zooi zúp âng chính quyền vel đông, amoó Mận nắc nhăn dạy hợp đồng đhị 1 trường mầm non cóh chr’val. N’jứah k’rang lêy bhiệc trường lớp, n’jứah mưy têy pân’đil nâu k’đhơợng bhrợ zâp râu bhiệc cóh đông, tơợ bhiệc băn pachoom k’coon lấh 1 c’moo tước bhiệc zư lêy k’conh k’diịc. t’coóh Phạm Khả Thảo, hân đhơ ơy zi’lấh k’rang k’pân, choom tự lướt, nắc tu di chứng âng tai biến nắc c’năl âng t’coóh cắh dzợ liêm gít lâng thần kinh cung cắh têêm ngăn… xoọc bêl tưn taách, t’coóh Thảo xay moon lâng zi đợ bh’nơơn âng 3 cha’nặc k’coon xoọc pabhrợ cóh quân ngũ, t’coóh dzợ xay moon ooy ma mai lâng đợ râu loom luônh lieme ta’níh:

             Đhuôr cóh tô bhúh ngai cung chắp kiêng Mận, acu lêy Mận cơnh ngoọ k’coon bhlâng âng cu.

         Lấh 2 c’moo chô bhrợ k’điêl, bhrợ ma mai… lâng amoó Mận, đợ bêl diịc đêil ắt tr’đăn, đh’rứah liêm cắh vêy bấc, hadang lêy cha’mêết lâng đợ râu k’rang lêy ooy đợ t’ngay c’xêê cắh vêy ắt cóh đông. Nắc vêy bơơn lêy đợ rây t’bhlâng bhrợ pậ chr’nắp âng k’điêl cảnh sát biển nâu. moó Nguyễn Thị Mận, k’điêl chiến sỹ cảnh sát biển Phạm Văn Đăng.

           Bấc bêl acu mốp loom, bơơn k’diịc ha dợ cắh bơơn k’rang lêy ha đay bấc râu. Hadợ acu cung tự moon nắc lêy t’bhlâng dưr zi’lấh…

          Đợ xa’nay t’rúih ooy râu bh’rợ chêết bil pậ chr’nắp âng đợ apêê k’căn, đợ apêê k’điêl nâu k’noọ lêy nắc mưy vêy xoọc bêl tr’zêl tr’penh… hân đhơ cơnh đêếc, ooy cr’chăl bhrợ têng phóng sự ooy đợ apêê k’điêl âng cảnh sát biển nâu, azi c’jựch lêy lâng kiêng rêên ooy đợ xa’nay t’ruíh lalua váih cơnh đêếc.

         Đhị truíh k’tiếc miền Trung zr’nắh k’đhạp nâu, tơợ râu zr’nắh nâu dưr váih đợ m’bhoọc t’viêng liêm.. đợ apêê pân’đil lêy cóh ngoai k’tứi, hadợ cóh cr’loọng nắc pậ k’rơ bhlâng. Apêê cơnh ngoọ đợ pô k’tứi hân đhơ cơnh đêếc, k’rơ bhlâng, hân đhơ ặt zâng lâng pr’ắt tr’mung zr’nắh k’đhạp nắc cung t’bhlâng dưr zi’lấh…

         Cr’chăl hanua, bấc đắh da’dưl cóh prang k’tiếc k’ruung lêy chô ooy biển đảo lâng loom luônh trách nhiệm pậ chr’nắp. bấc tổ chức, cha’nặc manứih nắc ơy tước lưm, cher đoọng hun pr’hêl lâng vêy bấc bh’rợ zooi zúp lalua chr’nắp đắh pr’đươi pr’dua tinh thần lâng pr’loọng đông, bhúh xoọng chiến sỹ cảnh sát biển lưm tr’mung zr’nắh k’đhạp. ooy mưy chu lướt lưm bhuông cảnh sát biển 8002, acoon bhuông cảnh sát biển hiện đại bhlâng VN, nguyên phó chủ tịch k’tiếc k’ruung Trương Mỹ Hoa, chủ tịch CLB tu trường Sa-Hoàng Sa chắp nhêr c’jựch lêy bêl lêy cán bộ, chiến sỹ cóh bhuông p’niên bhlâng. Râu tin đươi, zay ta’bách lâng pa’bhriêl dưr n’léh ooy đợ apêê chiến sỹ p’niên nâu nắc đợc đoọng ha manứih k’đhơợng bhrợ bha’lâng cấp nhà nước nâu bấc râu laliêm chr’nắp. đại tá Trần Văn Dũng, chính uỷ bộ tư lệnh zr’lụ cảnh sát biển 2 moon:

       Azi taluôn bơơn đảng nhà nước k’rang lêy,ahêê bhrợ c’la thế trận, nâu đoo nắc bhiệc acu tự hào. P’cắh mặt đoọng ha hận phương lâng zâp lang đhanuôr, acu pa’gơi tước đồng chí râu tin đươi lâng đợ loom luônh chắp kiêng pậ chr’nắp bhlâng.

         Vêy đhị, ahêê choom bơơn lêy đợ apêê pân’jứih ooy xa’nập xập cảnh sát biển taluôn k’rơ, nhâm mâng cóh biển… hân đhơ cơnh đêếc, đợ apêê k’căn, k’điêl ắt cóh đông apêê k’rơ lấh mơ. Đợ apêê pân’đil n’nắc ơy t’bhlâng dưr zi’lấh, chêết bil râu liêm chr’nắp âng đay đoọng tự bhrợ padưr nhâm mâng pr’ắt tr’mung. Đhị công viên biển đông, tp.Đà Nẵng, tượng amế Âu Cơ cóh c’léh bh’rợ pân’đil bhrợ têng k’rơ liêm, xoọc ặt k’ọp nhâm mâng, lêy chô ooy biển… cóh xa’nay t’ruíh bh’lêê bh’la cung ơy xay moon tinh thần acoon cóh âng pân’đil VN. Bêl cr’noọ bh’rợ âng hậu phương lâng đhị tiền tiêu nắc pazưm bhrợ mưy, nắc vêy choom bhrợ padưr k’rơ nhâm dưr zi’lấh zr’nắh k’đhạp đhị m’pâng biển đông…

 

NHỮNG NGƯỜI VỢ CỦA CẢNH SÁT BIỂN

           

          Chúng ta có thể thấy những người đàn ông trong bộ quân phục cảnh sát biển luôn mạnh mẽ, vững chãi nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc… Nhưng có lẽ những người mẹ, người vợ nơi hậu phương của họ còn mạnh mẽ hơn. Những người phụ nữ ấy đã lặng lẽ hy sinh những hạnh phúc riêng tư để xây nên bức thành trì vững chãi nơi hậu phương.

 

           # Việc các trường mầm non cho học sinh nghỉ trong dịp hè đã làm cho nhiều bậc phụ huynh lúng túng… Hơn 10 ngày được nghỉ học, bé Lương Anh Bảo được mẹ gởi nhờ ở nhà Bác hàng xóm…

             Thành phố Đà Nẵng vào giờ tan tầm… Chị Nguyễn Thị Hậu phải vội vã lướt xe giữa dòng người đông đúc để kịp giờ đón con. Ngôi nhà nhỏ này đã quen với việc thiếu vắng hơi ấm của người đàn ông, cậu bé 4 tuổi Lương Anh Bảo cũng quen với những bữa cơm vắng bố. Tính cả thời gian yêu nhau và về sống chung một nhà cũng đã hơn 10 năm, khoảng thời gian ấy chị Hậu phải trải qua những thử thách đầy cam go khi chọn gởi gắm cuộc đời mình cho một chiến sỹ cảnh sát biển, chồng chị - anh Lương Văn Báu hiện là thuyền trưởng tàu cảnh sát biển tại Bộ Tư Lệnh Vùng cảnh sát biển 2. Thời yêu nhau, Chị thường nửa đùa, nửa trách anh rằng, chúng ta yêu nhau sao cứ giống như thời chiến tranh, “ gặp nhau lần nào cũng vội, chẳng đủ để mà giận dỗi”… và có lẽ cũng bởi lý do “ chẳng đủ để mà giận dỗi” ấy, anh chị đã cùng nhau vượt qua tất cả. Trong thời gian chị mang thai, mà lại là thai đôi, tình trạng sức khỏe rất yếu,  anh lại hay vắng nhà, ít có thời gian để gần gũi, chăm sóc… đã bao lần chị Hậu tủi thân, lặng lẽ rơi nước mắt…

            Bác sỹ nói là sức khỏe một em bé không được tốt cho lắm, mình lo kinh khủng. Ai cũng có chồng và người nhà đưa đi khám thai, còn mình chỉ một thân, tủi thân lắm. Trên đoạn đường từ bệnh viện… đã khóc rất nhiều 

              Ngày bé Anh Bảo chào đời cũng lại là lúc chồng chị đang làm nhiệm vụ trên biển không về kịp, người phụ nữ này phải trải qua cú sốc lớn khi chỉ giữ lại được một đứa con… Những nỗi đau về thể xác, đặc biệt là vết thương tinh thần lớn ấy đã dày vò chị Hậu trong suốt một thời gian rất dài. Chị  Đặng Thị Thu Lan – phụ trách Đại lý vé máy bay Biển Ngọc, TP Đà Nẵng- nơi chị Hậu làm việc nói:

          Trải qua những đau thương, mất mát, nhìn lại thì thấy Hậu là một người phụ nữ rất bản lĩnh .Chị em cũng tạo điều kiện hết sức để Hậu vừa hoàn thành việc cơ quan vừa hoành thành trách nhiệm gia đình )

          Chị Nguyễn Thị Hậu dường như tìm thấy được sức mạnh từ sự hy sinh cho chồng con:

         Hạnh phúc lớn nhất là được nhìn thấy con lớn lên từng ngày, cùng với niềm tin lớn dành cho chồng đó là 2 động lực lớn… tôi cảm thấy hài lòng)

             Ít ai nghĩ rằng chị Hậu chỉ mới 30 tuổi đời, có lẽ những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống đã làm cho chị trông dày dặn và từng trải… Ai đó đã từng nói hạnh phúc lứa đôi cũng giống như cây trong vườn, phải đêm ngày lặng lẽ vun trồng, chăm sóc thì cây mới  đứng vững được trước bão táp, để những chồi non lên xanh và những đóa hoa bung nở…

             Khi thực hiện phóng sự Hậu Phương, chúng tôi đã tìm đến thôn Bắc Dinh, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh để tìm gặp gia đình chiến sỹ Cảnh sát biển Phạm Khả Đăng. Ông trưởng họ Phạm Khả Luận vẫn còn nhớ như in những biến cố ập đến với gia đình người chiến sỹ cảnh sát biển Phạm Khả Đăng cách đây hơn 2 năm… Những ngày đầu tháng 5 năm 2014, thời điểm Biển Đông dậy sóng khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981, anh Đăng là chỉ huy tàu nên phải có mặt ở thực địa cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ. Lúc này ở quê nhà Hà Tĩnh bố đẻ anh Đăng bị xuất huyết não phải nằm liệt giường, còn mẹ anh bị ung thư di căn ở vào giai đoạn cuối, tình hình hết sức nguy cấp. Chị Nguyễn Thị Mận, vợ anh Đăng khi đó đang là giáo viên mầm non tại TP Đà Nẵng đã phải bỏ việc để về quê chăm sóc bố mẹ chồng.  Sau một thời gian chống chọi với ung thư, lại ở giai đoạn cuối mẹ anh Đăng đã qua đời. Chị Mận kể:

           Anh Đăng điện về, Mẹ lúc đó đau nặng không ăn uống được nhưng vẫn cố dấu cho anh yên tâm. Em cũng suy nghĩ  rằng từ một thành phô lớn mà mình về như thế  này thì sau này con mình nó cũng như bao đứa trẻ nông thôn khác nhưng sau em nghĩ lại trách nhiệm của người con dâu đầu phải thay anh…  công tác ở ngoài đó cho anh yên tâm.)

             Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, chị Mận đã xin dạy hợp đồng tại một trường mầm non của xã. Vừa lo việc trường lớp, một tay người phụ nữ này còn gánh vác mọi việc trong nhà, từ việc nuôi dạy đứa con gái nhỏ mới hơn 1 tuổi đến việc chăm sóc bố chồng. Ông Phạm Khả Thảo, dù đã qua cơn nguy kịch, có thể tự đi lại được, nhưng do di chứng của cơn tai biến nên trí nhớ ông đã giảm nhiều và thần kinh không ổn định… Trong lúc tỉnh táo, ông Thảo say sưa khoe với chúng tôi những thành tích của 3 người con đang hoạt động trong quân ngũ, ông còn kể về cô con dâu với những tình cảm ấm áp:

          Bà con trong họ ai cũng yêu quý con Mận, tôi xem Mận giống như là con đẻ của mình)

        Hơn 2 năm làm về làm vợ, làm dâu… đối với chị Mận, những phút giây vợ chồng gần gũi, hạnh phúc bên nhau luôn quá ngắn ngũi nếu đem so sánh với những lo toan bôn bề trong những ngày tháng chồng vắng nhà. Thế mới thấy được những những hi sinh thầm lặng mà to lớn của người vợ cảnh sát biển này.

             Những câu chuyện xúc động về sự hy sinh thầm lặng mà to lớn của những người mẹ, người vợ ấy tưởng chừng chỉ có trong thời chiến tranh… thế nhưng trong quá trình thực hiện phóng sự Hậu phương của những người chiến sỹ cảnh sát biển, chúng tôi không khỏi bất ngờ và xúc động về những câu chuyện có thực nơi hậu phương ấy.

               Giữa dải đất miền Trung cằn cỗi và khắc nghiệt này, từ trong gian khó, những mầm xanh đã vươn mình lớn dậy… Những người phụ nữ có vẻ bề ngoài nhỏ bé ấy lại ẩn chứa bên trong tình yêu lớn và nghị lực sống phi thường. Họ như những cánh hoa mỏng manh nhưng căng tràn sức sống, dù đối mặt với nghịch cảnh vẫn luôn vươn tới ánh mặt trời…

               Thời gian qua, triệu triệu trái tim cả nước đều hướng về biển đảo với lòng nhiệt huyết và trách nhiệm to lớn. Nhiều tổ chức, cá nhân đã đến thăm, tặng quà và có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực về vật chất lẫn tinh thần đối với gia đình, người thân chiến sỹ cảnh sát biển có hoàn cảnh khó khăn. Trong một lần đến thăm tàu cảnh sát biển 8002, con tàu cảnh sát biển hiện đại nhất Việt Nam, Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, chủ tịch Câu lạc bộ vì Trường Sa – Hoàng Sa thân yêu  không khỏi bất ngờ khi hầu hết cán bộ, chiến sỹ trên tàu đều có tuổi đời rất trẻ… Sự tự tin, năng động và mưu trí toát lên từ những chiến sỹ trẻ này đã để lại nhiều ấn tượng đối với vị nguyên lãnh đạo cấp cao của nhà nước.

Đại tá Trần Văn Dũng, Chính Ủy Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 nói:

              Chúng tôi thường xuyên được Đảng, Nhà nước quan tâm, đặt biệt là nhân dân cả nước đã theo dõi, thường xuyên quan tâm, chăm lo nên chúng tôi rất cảm động. Thật ra mà nói thì gia đình vẫn là điểm tựu lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người… xin cảm ơn những người mẹ, người vợ đã là hậu phương vững chắc để chúng tôi vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.)

              Ở đâu đó, chúng ta có thể thấy những người đàn ông trong bộ quân phục cảnh sát biển luôn mạnh mẽ, vững chãi nơi đầu sóng ngọn gió… Nhưng có lẽ những người mẹ, người vợ nơi hậu phương của họ còn mạnh mẽ hơn. Những người phụ nữ ấy đã lặng lẽ hy sinh những hạnh phúc riêng tư để xây nên bức thành trì vững chãi nơi hậu phương. Tại công viên Biển Đông, TP Đà Nẵng, bức tượng Mẹ Âu Cơ trong hình ảnh người phụ nữ vững chãi với bầu ngực căng đầy sức sống, đang ấp ôm che chở, những bọc trứng hướng về phía biển… Phải chăng từ trong truyền thuyết cũng đã nói lên tinh thần dân tộc của người phụ nữ Việt Nam. Khi ý chí của hậu phương và nơi tiều tiêu đã hòa làm một, chắc chắn sẽ tạo nên sức mạnh vững chải đủ sức vượt qua muôn trùng sóng dữ giữa Biển Đông./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn