Coh pazêng nhiệm kỳ đăn đâu, đợ pân đil bhrợ bh’cộ căh cợ pa căh  mặt coh apêê cơ quan chr’năp bhlầng âng Nhà nước ting bấc lâh mơ, pa bhlầng nắc đợ pân đil ting pâh đại biểu Quốc hội

Bấc pân đil ơy pa căh c’rơ bhriêl choom âng đay, pa căh đoọng ha boóp p’rá âng đhanuôr. Rau đâu cung nắc pa căh bh’rợ đoọng ha nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV, t’bhlầng t’bấc pân đil bhrợ chính trị, pa dưr pr’đợơ liêm choom âng pân đil, nhâm mâng đoọng ha râu dưr vaih mâng k’rơ âng k’tiêc k’ruung. Ta luôn ăt tr’đăn, n’năl cr’noọ cr’niêng âng đhanuôr, bơơn lêy đợ xa nay bh’rợ căh ơy yêm loom coh la lua… pazêng p’rá xa nay lứch loom lâng liêm choom âng pazêng pân đil đại biểu Quốc hội coh nghị trường ơy xay p’căh râu tr’béch g’lăng âng apêê đại biểu pân đil, p’căh mặt đoọng ha p’rá xa nay âng đhanuôr. Râu đâu công bhrợ tr’xăl cr’noọ xa nay âng zập ngai ooy bh’rợ tr’nêng, tr’bech g’lăng âng apêê pân đil ting prá xay đợ xa nay bh’rợ ga măc chr’năp âng k’tiêc k’ruung.

Căh muy coh nghị trường Quốc hội, nhiệm kỳ 2016- 2021, g’luh tr’nơơp, Việt Nam vêy 3 pân đil Uỷ viên Bộ Chính trị, vêy pân đil Chủ tịch Quốc hội- muy coh 4 apêê t’cooh xa nay bha lâng âng bộ máy Nhà nước. G’luh tr’nơơp, coh nhiệm kỳ 2021- 2026 vêy 9 pân đil Bí thư Tỉnh uỷ- đợ manuyh bha lâng âng pazêng vel đong. Apêê n’năc năc đợ đồng chí ta béch g’lăng lâng liêm choom bhlâng. Pazêng râu chroi đoọng chr’năp âng pân đil năc xay p’căh đoọng ha râu liêm choom coh xa nay bh’rợ pa dưr pân đil, trôông dzâc acoon manuyh âng Đảng, Nhà nước lâng công đoọng lêy râu t’bhlâng lứch ađay âng apêê pân đil Việt Nam.

T’bhlâng xay bhrợ đoọng pân juyh pân đil ma mơ quyền, râu đêêc năc muy xa nay bh’rợ ta luôn vêy Hiến pháp xay moon coh t’clăh Hiến pháp c’moo 1946. Ma mơ mr’cơnh coh đâu năc pân đil bơơn ting prá xa nay đợ xa nay bh’rợ chr’năp coh cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội. T’bhlâng pa dưr râu ma mơ mr’cơnh bhlưa pân juyh pân đil coh bh’rợ bầu cử, nhâm mâng cơnh cr’noọ xa nay coh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV bơơn mơ 35% pân đil, năc êêh muy đoọng vêy cơ cấu pân đil coh bộ máy t’cooh xa nay, râu bha lâng năc đoọng pa dưr râu tr’béch g’lăng âng pân đil, nhâm mâng đoọng ha râu dưr vaih nhâm mâng âng k’tiêc k’ruung./.

Ngày quốc tế phụ nữ 8/3: Thúc đẩy phụ nữ tham gia chính trị

Trong những nhiệm kỳ gần đây, tỷ lệ nữ giữ vị trí lãnh đạo hay có mặt trong các cơ quan quyền lực Nhà nước ngày càng cao, đặc biệt tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội.

Nhiều phụ nữ đã thể hiện trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của mình, đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, thúc đẩy phụ nữ tham gia chính trị, phát huy tiềm năng của phụ nữ, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Thường xuyên gắn bó, gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phát hiện các vấn đề bức xúc trong thực tiễn… những phát ngôn tâm huyết và chất lượng của các nữ đại biểu Quốc hội ở nghị trường đã thể hiện trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của những người phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Điều này cũng làm thay đổi suy nghĩ và nhìn nhận của cộng đồng về năng lực của phụ nữ tham gia quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Không chỉ ở nghị trường Quốc hội, nhiệm kỳ 2016-2021, lần đầu tiên, Việt Nam đã có 3 nữ Ủy viên Bộ Chính trị, có nữ Chủ tịch Quốc hội - một trong 4 vị trí lãnh đạo cao nhất của bộ máy Nhà nước. Lần đầu tiên, trong nhiệm kỳ 2021-2026 có 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy - những người đứng đầu các địa phương. Đó đều là những đồng chí có năng lực và phẩm chất nổi bật. Những đóng góp quan trọng của phụ nữ là minh chứng cho thấy sự ưu việt trong sự nghiệp giải phóng phụ nữ, giải phóng con người của Đảng, Nhà nước và cũng cho thấy sự vươn lên của phụ nữ Việt Nam.

Phấn đấu để “nam nữ bình quyền”, đó là một chủ trương xuyên suốt được Hiến định trong bản Hiến pháp năm 1946. Bình đẳng ở đây là phụ nữ được tham gia quyết định những vấn đề quan trọng trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Đẩy mạnh bình đẳng giới trong công tác bầu cử, đảm bảo mục tiêu trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đạt tỷ lệ 35% nữ, không phải chỉ là để có cơ cấu nữ trong bộ máy lãnh đạo, mà chính là để khơi dậy, phát huy tiềm năng của phụ nữ, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước./. Ảnh bìa: Đại biểu Ksor H'Bơ Khăp

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn