Đh’rưah lâng apêê chính sách âng Đảng lâng Nhà nước cơnh lâng zr’lụ đha nuôr acoon coh, zâp câp Hội Liên hiệp pân đil tỉnh Phú Yên âi p’têêt pa zum bâc pr’đơợ zooi pân đil vêy pr’đơợ z’lâh đha rưt, tr’xin pa dưr tr’mông tr’meh pr’loọng đong đong lâng moon ghit pr’đơợ chr’năp âng đay coh đong lâng vel bhươl.

Cơnh lâng bâc bh’rợ tr’nêng liêm chr’năp, bhriêl g’lăng, cr’chăl 2016-2020, zâp câp Hội Liên hiệp pân đil tỉnh Phú Yên âi zooi k’noọ 850 pân đil acoon coh z’lâh đha rưt. P’căn Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp pân đil tỉnh Phú Yên đoọng năl: Xooc đâu a đhi a moó pân đil acoon coh vêy 8.486 cha năc, âng 30 c’bhuh acoon coh, bơơn 5,6% t’piing lâng a đhi a moó prang tỉnh. Zâp cấp Hội Pân đil pa zum lâng chính quyền apêê vel đong lâng apêê ngành crêê tươc coh tỉnh xay bhrợ bâc bh’rợ tr’nêng chr’năp liêm p’têêt c’rơ ha pân đil zr’lụ đha nuôr acoon coh pa dưr tr’mông tr’meh, ta bil ha ul pa xiêr đha rưt. C’lâng xa nay đơc đoọng năc 100% pân đil dha rưt bơơn zooi đoọng ooy zên, m’ma, tơơm chr’noh, acoon bh’năn, t’ngay pa bhrợ. Hội Liên hiệp Pân đil tỉnh Phú Yên công bhrợ pa dưr apêê pr’đhang l’lăm đoọng a dhi a moó ting lêy coh pa dưr tr’mông tr’meh. Tơợ liêm choom âng apêê pr’đhang n’nâu âi bhrợ t’vaih loom chăp đươi âng pân đil acoon coh cơnh lâng apêê chính sách âng Đảng, Nhà nước, chroi đoọng bhrợ pa dưr khối đại đoàn kết pa zêng acoon ma nưih./.

Ảnh: baophuyen.com.vn

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững

Cùng với các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên đã lồng ghép nhiều nguồn lực giúp phụ nữ có sinh kế để thoát nghèo, từng bước phát triển kinh tế gia đình và khẳng định vị thế của mình trong gia đình và xã hội.

Với nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, giai đoạn 2016-2020, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên đã giúp gần 850 phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo. Bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên cho biết: Hiện nay hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số có 8.486 người, thuộc 30 dân tộc thiểu số, chiếm 5,6% so hội viên toàn tỉnh. Các cấp Hội Phụ nữ phối hợp với chính quyền các địa phương và các ngành liên quan trong tỉnh triển khai nhiều phong trào, chương trình thiết thực tiếp sức cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Phương châm đặt ra là 100% phụ nữ nghèo được hỗ trợ về vốn, giống, cây con giống, ngày công lao động. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên cũng xây dựng các mô hình điểm để chị em học tập trong phát triển kinh tế. Từ hiệu quả của các mô hình này đã tạo lòng tin của phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số đối với các chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

(TTXVN)

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn