Tỉng uỷ Khánh Hoà t’mêê bhrợ Nghị quyết ooy xa nay bh’rợ pa dưr kinh tế - xã hội zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding k’coong âng tỉnh cr’chăl c’moo 2021- 2025, c’lâng bh’rợ tươc c’moo 2030.

Nghị quyết vêy ta bhrợ têng đoọng đươi dua râu liêm choom âng pazêng vel đong, bhrợ k’rơ lâh mơ bh’rợ pa dưr kinh tế, nhâm mâng râu liêm crêê âng xã hội; pa xiêr đharựt đơơh, nhâm mâng đoọng ha zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding k’coong; ting t’ngay pa xiêr đợ chr’val, bhươl cr’noon pa bhlâng zr’năh k’đhap. Tỉnh quy hoạch, ra pặ nhâm mâng đhị đhanuôr ăt mamông, bhrợ têng đợ pr’đươi âng kinh tế - xã hội liêm choom, pa têệt zr’lụ; pa dưr pazêng n’đăh âng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá; zư lêy, pa dưr râu chr’năp pr’hay văn hoá âng pazêng acoon coh đh’rưah lâng bh’rợ t’bil lơi đợ j’niêng cr’bưn căh liêm crêê.

Nghị quyết âng Tỉnh uỷ Khánh Hoà xay moon vel đong năc t’đui đớc đoọng ngân sách nhà nước m’bứi bhlâng 1,5 chu t’piing lâng cr’chăl c’moo 2016- 2020 đoọng k’rong bhrợ têng xa nay bh’rợ; ting n’năc đh’rưah bhrợ têng pazêng cr’noọ bh’rợ âng k’tiêc k’ruung xoọc bhrợ têng đoọng bhrợ têng liêm choom ha zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding k’coong. Tơợ xa nay bh’rợ, Khánh Hoà t’bhlâng tươc c’moo 2025, pa dưr đợ thu nhập âng manuyh acoon coh bâc lâh 2 chu t’piing lâng c’moo 2020 (lâh 28 ức đồng muy cha năc coh muy c’moo) lâng pa xiêr pr’loọng đong đharựt coh đhanuôr acoon coh zập c’moo tơợ 4-5%.

Khánh Hoà vêy 35 c’bhuh acoon coh xoọc ăt mamông, lâng lâh 72 r’bhâu cha năc, pay mơ 5,8% đhanuôr coh prang tỉnh./.

Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Khánh Hòa: tăng mức đầu tư phát triển cho miền núi lên ít nhất 1,5 lần

Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Nghị quyết về chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết được ban hành nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn. Tỉnh quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo y tế, văn hóa; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu.

Nghị quyết của Tỉnh ủy Khánh Hòa xác định địa phương sẽ ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước tăng ít nhất 1,5 lần so với giai đoạn 2016 – 2020 để đầu tư thực hiện chương trình; đồng thời lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu khác đang thực hiện để đầu tư có hiệu quả cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua chương trình, Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2025, đưa mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng hơn 2 lần so với năm 2020 (trên 28 triệu đồng/người/năm) và giảm hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm từ 4-5%.

Khánh Hòa có 35 dân tộc thiểu số đang sinh sống, với trên 72 nghìn người, chiếm 5,8% dân số toàn tỉnh./.

          

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn