Ting cơnh xa nay tợơ UBND tỉnh Phú Thọ, đoọng tệêm ngăn apêê pr’đợơ zêl, cha groong Covid-19 cơnh lâng đhr’năng bấc k’rơ cơnh xoọc đâu, nắc cơnh: bêl bhuôih a bhụuc a vụa Hùng Vương c’moo đâu, tỉnh Phú Thọ nắc muy bhrợ c’nặt bhuôih, pa đhêy zập bh’rợ bhiệc bhan cha ơh lơơng.

Ting đếêc, c’nặt bhuôih nắc bơơn ta bhrợ apêê j’niêng: t’ngay 17-4 crêê t’ngay 6-3 âm lịch, ta bhrợ bhiệc bhuôih a bhụuc Lạc Long Quân lâng bắt hương hay tước Tổ Mẫu Âu Cơ; tợơ 8 giờ t’ngay 21/4 (crêê t’ngay 10/3 âm lịch), bhrợ têng bhiệc bắt hương hay tước apêê bhua Hùng lâng bhiệc đớc pô đhị j’ngâr Ava Hồ prá xay lâng cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong”.

Bhiệc bắt hương hay tước apêê bhua Hùng đhị apêê c’kir bhuôih Hùng Vương, apêê danh nhân, danh tướng lang Hùng Vương coh vel đong apêê chr’hoong, thành phố, thị xã coh tỉnh nắc âng Chủ tịch UBND apêê chr’hoong, thành phố, thị xã k’đươi moon bhrợ têng ting cơnh j’niêng ty đanh, tệêm ngăn chr’năp, liêm crêê cơnh lâng đhr’năng lalua ch groong pr’luh cr’ay.

Nâu đoo nắc c’moo thứ 2 bhiệc bhuôih a bhụuc a vụa Hùng Hương muy bhrợ têng c’nặt bhuôih, căh ta bhrợ c’nặt bhiệc bhan bhui har cha ơh. C’moo 2020, bhiệc bhuôih a bhụuc a vụa Hùng Hương cung nắc bhrợ têng 3 bh’rợ bha lầng./.

Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Giỗ Tổ Hùng Vương 2021 chỉ tổ chức phần lễ

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, để bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 trước những diễn biến phức tạp, như sau: dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Phú Thọ sẽ chỉ tổ chức phần lễ, dừng toàn bộ các hoạt động ở phần hội. 

Theo đó, phần lễ sẽ được tổ chức với các nghi thức: Ngày 17-4 (tức mồng 6-3 âm lịch) diễn ra Lễ giỗ Quốc tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; từ 8 giờ ngày 21/4 (tức mồng 10/3 âm lịch), tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và Lễ dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại các di tích thờ cúng Hùng Vương, các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh sẽ do Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện theo nghi thức truyền thống, bảo đảm trang nghiêm, thành kính, phù hợp với tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đây là năm thứ hai, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. Năm 2020, Lễ giỗ tổ Hùng Vương cũng chỉ tổ chức 3 hoạt động lễ chính./.

( Dân tộc và Phát triển)

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn