T’ngay 21/2, Tỉnh đoàn Đắk Lắk bhrợ têng bh’rợ tơơp bhrợ c’xêê ta đhâm c’mor c’moo 2021 lâng pazêng bh’rợ chr’năp cơnh: Pa đơp đoọng zên tơơp bhrợ cha đoọng ha ta đhâm c’mor lâng pazêng râu đơ chr’năp k’dâng 300 ức đồng; xay moon ooy bh’rợ tơơp bhrợ cha lâng xay moon bh’rợ tr’nêng đoọng ha ta đhâm c’mor; tr’lum mặt prá xay lâng apêê bêl ahay năc cán bộ đoàn; bhrợ têng pazêng công trình, bh’rợ tr’nêng crêê cơnh lâng vel đong, ting bhrợ pa dưr kinh tế, bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê… Coh cr’chăl n’nâu, Tỉnh đoàn Đắk Lắk công bhrợ bh’rợ choh n’loong tượt lang hay tươc Ava Hồ đhị zr’lụ bh’rợ tr’nêng âng ta đhâm c’mor./.

Đắk Lắk: Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2021

Ngày 21/2, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2021 với các hoạt động ý nghĩa như: Trao vốn khởi nghiệp cho thanh niên với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng; Tư vấn kỹ năng khởi nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên; Gặp mặt giao lưu cựu cán bộ đoàn qua các thời kỳ; Thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phù hợp tại địa phương, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới,… Dịp này, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk cũng tổ chức trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Trung tâm hoạt động thanh niên.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn