A viết Sĩ lâng Vơ nich Oang bhui har bhlầng bơơn tr’lưm đhanuôr lâng pr’zợc. Rơơm đoọng ha đhanuôr t’ngay tợơp ha pruốt t’mêê ma mông c’rơ, bhui har tệêm ngăn.

         Tước lâng xa nay t’ruih thứ 2 t’ngay 22/2/2021, đhanuôr hêê nắc xợơng pazêng xa nay bhlầng cơnh đâu:

        # C’moo Canh Tý ơy z’lâh bấc rau căh liêm. K’rang pr’luh cr’ay Covid-19 căh ơy xang nắc tước boo đhí tuh bhlong, hr’lang da ding ta luôn dưr chô tước đhăm k’tiếc đha rựt miền Trung bhrợ vaih bấc đhr’năng chệêt bil. Coh đhr’năng cơnh đếêc, rau k’er da dô, tr’pác âng đhanuôr zập tợơ ơy pa ngăn loom âng đhanuôr vel bhươl Tết nâu, đhanuôr zr’lụ hr’lang da ding Quảng Nam vêy muy hân noo ha pruốt bhui har tệêm ngăn.

        # Đơơng Nghị quyết moọt ooy pr’ặt tr’mông: Pay rau bhui har, k’bhộ ngăn âng đhanuôr nắc rau đoọng pa zay. Xa nay nâu nắc vêy xay moon đhị c’nặt t’ruih “Đảng xợơng đhanuôr, đhanuôr xợơng Đảng”.

        # Lâng bhiệc xăl cơnh pr’chăp, cơnh bhrợ, đhanuôr vel Bu N’doh chr’val Đắk Wer, chr’hoong Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông ơy ha dưr bhrợ ca van coh đhăm k’tiếc âng vel đong đay. Bêl tợơp ha pruốt t’mêê, đhanuôr chô ooy vel Bon Bu N’doh tợơ c’nặt t’ruih “Vel bhươl t’ngay đâu” đhị x’rịa âng t’ruih.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn