Thành phố Đà Nẵng pa zay zư lêy c’kir khảo cổ Chăm Phong Lệ pa tệêt lâng pa dưr du lịch.

Quyền ma mơ mr’cơnh lâng pháp luật năc muy quyền âng acoon manuyh. Năc quyền vêy ta xay bhrợ xa nay bh’rợ âng acoon manuyh lâng pháp luật; doọ crêê pháp luật pac moon la lay cơnh, năc quyền vêy ma mơ mr’cơnh lâng pháp luật lâng vêy pháp luật zư lêy mr’cơnh lứch. Xa nay vêy pa xưl coh c’nặt t’ruih Quyền âng coon ma nuyh t’ngay đâu.

C’nặt t’ruih Văn hoá đhi noo hêê acoon coh, đhanuôr lâng pr’zợc chếêc năl đăh bhiệc zước pr’đoọng âng đhanuôr Hrê đhị apêê chr’hoong da ding ca coong tỉnh Quảng Ngãi.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn