Xang bâc g’luh hr’lang da ding ca coong dưr vaih hưl đhăl, dha nuôr zr’lụ hr’lang da ding coh chr’hoong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam âi p’zay bhrợ yêm têêm pr’ăt tr’mông. Đha lum Tết n’nâu, đha nuôr Giẻ Triêng coh đâu bơơn cha Tết coh apêê đhr’nong đong t’mêê têêm ngăn loom ma nưih.

C’năt t’ruih quyền acoon ma nưih vêy bha ar xră xay moon ooy quyền tự do bha bhụ prá xay, bhrợ t’vaih c’bhuh âng zâp ngai đha nuôr Việt Nam, coh đêêc vêy ma nưih acoon coh.

Đhr’niêng câl bhooh tơơp c’moo t’mêê âng ma nưih Việt cơnh lâng cr’noọ cr’niêng muy c’moo t’mêê ca bhố ngăn năc cr’liêng xa nay âng c’năt t’ruih Văn hóa đhi noo apêê acoon coh.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn