Xang đợ t’ngay bhui har hân noo ha pruốt đương cha Tết, ahêê năc văl chô cớ ooy pr’ăt tr’mông cơnh c’xu, bh’rợ tr’nêng coh zập t’ngay. A Lăng Lợi lâng Hôih Nhàn rơơm kiêng đhanuôr lâng pr’zơc bơơn bâc râu liêm choom coh c’moo đâu lâng bơơn pazêng râu xa nay bh’rợ cơnh cr’noọ cr’niêng âng đay coh c’moo t’mêê.

Tr’nơơp t’ruih, azi pa gơi tươc ooy đhanuôr lâng pr’zơc pr’hát: Niềm tin khát khao, năc nhạc sĩ Dương Hùng xrặ, ca sĩ Minh Quân hát.

Bài hát

Đhanuôr lâng pr’zơc t’mêê xơợng pr’hát: Niềm tin khát khao. Nâu cơy, đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng xa nay bha lâng coh t’ruih bêl đâu, thứ 5, t’ngay 18/2.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn