Bhui har bhlâng bơơn hơnh deh đha nuôr lâng pr’zơc tươc lâng t’ruih Pa xul P’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.

  Coh t’ruih t’ngay đâu, thứ 4 t’ngay 24/2/2021, Hôih Nhàn lâng Alăng Lợi nhăn pa gơi tươc đha nuôr lâng pr’zơc đợ cr’liêng bhlâng cơnh đâu:

# T’ngay Tết, đha nuôr zr’lụ da ding ca coong Quảng Nam vêy bâc bh’rợ bhui har ha pruôt liêm pr’hay.

# C’năt t’ruih ma nưih pa dưah đh’reh cr’ay âng bhươl cr’noon đơơng đoọng ha hêê bâc râu t’mêê ooy pa noor boop coh bh’rợ cha groong virus bhrợ cr’ay Covid-19.

# Lang p’niên lâng cr’noọ tơơp bhrợ cha, năc đoo cr’liêng xa nay âng zi xay truih tươc apêê pr’zơc coh C’năt t’ruih “ Đha đhâm c’mâr tơơp bhrợ cha” coh x’ría t’ruih t’ngay đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn