Đhanuôr Cơ Tu lâng chính quyền chr’hoong da ding ca coong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam bhrợ têng bhiệc bhan bhuôih crâng.

Cr’nọo bh’rợ “sữa bhơi ga bạ” âng k’bhuh sinh viên Đại học  Bách khoa Đà Nẵng t’vaih c’lâng t’mêê coh bhiệc tợơp  bhrợ têng cha; đh’rưah zup zooi đhanuôr bhrợ têng ting cơnh pr’đơợ VietGap, t’vaih bh’nơơn bh’rợ tệêm ngăn, liêm choom đoọng ha c’rơ âng ma nuyh đươi dua.

Cr’nọo bh’rợ pa xiêr n’noh nhựa, t’vaih bh’rợ tr’nêng đoọng ha pân đil Cơ Tu đha rựt pa dưr kinh tế âng k’bhuh pân đil chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam k’đươi bhrợ ơy chroi k’rong bhiệc xăl c’năk zư lêy môi trường âng đhanuôr lâng chroi k’rong bhrợ têng liêm xang bh’rợ bhrợ têng vel bhươl t’mêê.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn