Đọong t’vaih pr’đợơ pa dưr tr’mông tr’meh đoọng ha đhanuôr, UBND chr’hoong Hoà Vang ơy bhrợ padưr đề án “Bhrợ padưr cr’nọo bh’rợ du lịch vel bhươl pa tệêt lâng bh’rợ zư lêy văn hoá ty đanh ma nuyh Cơ Tu đhị vel Tà Lang-Giàn Bí, chr’val Hoà Bắc, chr’hoong Hoà Vang tước c’moo 2020.

Tợơ dự án nâu, chr’hoong Hoà Vang ơy bhrợ pa dưr chr’năp văn hoá, j’niêng bhiệc bhan âng đhanuôr Cơ Tu cơnh: nghệ thuật cooch boóc, taanh a din, nghệ thuật chiing goong lâng bh’rợ ty đanh đoọng pa dưr vel du lịch vel bhươl.

Coh 2 t’ngay hay, cr’nọo bh’rợ du lịch vel bhươl đhị chr’val Hoà Bắc, chr’hoong Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng ơy pa dưr bh’nơơn, chroi k’rong t’vaih bhiệc bhrợ, pa dưr dal bh’nơơn đoọng ha đhanuôr pa tệêt lâng pazêng chr’năp văn hoá ty đanh âng vel đong.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn