Hôih Nhàn lâng Vơ nich Oang hơnh deh đhanuôr lâng pr’zợc đương xợơng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu, thứ 3 t’ngay 23/2 âng Đài P’rá Việt Nam.

        Xọoc tợơp t’ruih, đhanuôr lâng pr’zợc xợơng pr’hat ‘Về làng Cơ Tu”, tợơ bhr’ươr âng Ploong Trung Kiên. Nâu đoo cung nắc rau k’đươi âng pr’zợc Bh’nươch Yến ặt đhị chr’val Tà Bhing, chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Nâu kei a hêê đương xợơng!

        # Đhanuôr hêê xoọc xợơng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu pa xưl zập t’ngay đhị sóng FM, tần số 100Mhz lâng sóng AM tần số 594Khz. T’ruih âng Cơ quan zr’lụ miền Trung, Đài P’rá Việt Nam bhrợ têng. T’đang điện tước a zi đoọng k’đươi rau pr’hát âng pr’zợc kiêng xơợng căh cợ chroi k’rong boóp p’rá đoọng ha t’ruih ting cơnh sđt: 0236.38.38.567. T’ruih ta luôn đương xợơng lâng bhrợ cơnh chroi k’rong boóp p’rá liêm choom âng apêê pr’zợc!

        # Nâu kêi nắc ahêê xơơng pazêng xa nay bhlầng coh t’ruih t’ngay đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn