Hôih Nhàn lâng Vơnich Oang nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc tước lâng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu, Đài P’rá Việt Nam! T’ruih t’ngay đâu thứ 5, t’ngay 25/2/2021 pazêng xa nay bhlầng cơnh đâu:

        # Coh pazêng t’ngay ahay, pazêng vel đong ơy bhrợ têng bh’rợ Hiệp thương g’luh tr’nơơp bhr’lậ cơ cấu, đợ bâc apêê đại biểu Quốc hội crêê cơnh lâng bh’rợ chính trị, kinh tế, xã hội. Lêy pay tiêu chuẩn, râu liêm choom âng đại biểu năc râu bha lâng nắc cung xa nay bha lầng đhị pr’họp g’luh 53 âng UB TVQH.

        # Xọoc đâu vêy bấc pr’loọng đhanuôr CơTu rơơm kiêng tợơp bhrợ têng cha tợơ tơơm đẳng sâm. Cơnh đếêc kỹ thuật lâng k’rang lêy tơơm chr’noh nâu cơnh ooy, đhanuôr lâng pr’zợc đh’rưah cha mệêt xợơng xa nay “Xay moon cơnh choom bhrợ cha” t’ngay đâu.

        # Pazêng t’ngay đâu, prang k’tiếc k’ruung xoọc ting bhrợ  bh’rợ Tết choh n’loong cơnh boóp p’đang âng ava Hồ. Bấc c’moo hay, Tết choh n’loong ơy vaih nắc chr’năp liêm đhị zr’lụ da ding ca coong Quảng Nam mơ chu ha pruốt chô. Nâu đoo nắc cung xa nay âng c’nặt t’ruih “Xợơng p’rá xa nay coh Gươl” tuần nâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn