T’ruih pa xul p’rá Cơ Tu Chủ nhật t’ngay 28/2 âng Đài P’rá Việt Nam vêy đợ cr’liêng bha lâng cơnh đâu.

Cơnh bêl lơơng, tr’nơơp t’ruih năc xa nay tin chr’năp coh tuần. P’têêt cớ năc c’năt t’ruih “p’rá xa nay âng apêê xơợng t’ruih”.

X’ría t’ruih năc pr’hat xa nul Chủ nhật cơnh lâng pr’đơc “pr’hat haanh deh ma nưih chiến sĩ a dooh bhooc” đha lum hơnh deh 66 c’moo t’ngay ma nưih pa dưah dh’reh cr’ay Việt Nam 27/2.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn