Văn phòng Chính phủ t’mêê bhrợ công văn (số 1193 t’ngay 24 c’xêê 2 c’moo 2021) xay moon boóp p’rá âng Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ooy bh’rợ bhr’lậ zr’năh k’đhap đoọng ha bh’rợ đơơng âng, tr’câl tr’bhlêy hàng hoá lâng pa dưr bh’rợ câl đươi r’veh r’đoong tu râu zr’năh k’đhap âng pr’luh cr’ăy Covid-19 pa gơi ooy pazêng Bộ: Công thương, Y tế, Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp lâng pa dưr pa xơc bhươl cr’noon; lâng UBND apêê tỉnh thành phố âng trung ương.

Ting n’năc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ta đang moon pazêng apêê bộ, ngành, vel đong xay bhrợ ta nih đha nâng cơnh p’too moon âng Thủ tướng Chính phủ đhị Chỉ thị số 16 t’ngay 31 c’xêê 3 c’moo 2020 ooy bh’rợ bhrợ têng pazêng bh’rợ đơơh hân zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19.

Apêê Bộ: Y tế, Nông nghiệp lâng pa dưr pa xơc bhươl cr’noon, Giao thông vận tải lâng apêê Bộ, vel đong crêê tươc năc đơơh hân pa choom, zup zooi, vêy đợ bh’rợ liêm choom, đơơh loon đoọng bhrợ t’vaih râu liêm buôn ha bh’rợ đơơng âng, xuất nhập khẩu, câl đươi hàng hoá, pa bhlâng năc lâng pr’đươi đươi dua coh bh’rợ pa bhrợ lâng chr’noh chr’bêệt đhị pazêng vel đong xoọc vêy pr’luh cr’ăy Covid-19; căh choom đơc dưr vaih đhr’năng k’đoong coh bh’rợ pa đơp đoọng lâng đớp bh’rợ đơơng âng hàng bhrợ zr’năh k’đhap ooy bh’rợ pa bhrợ, tr’câl tr’bhlêy âng doanh nghiệp lâng âng đhanuôr. Ting n’năc nhâm mâng bh’rợ zâl cha groong pr’luh cr’ăy ting cơnh xa nay xay moon.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng công ta đang moon Bộ Công Thương p’too moon pazêng đơn vị t’bhlâng bhrợ k’rơ pa têêt đh’rưah bhrợ t’bhưah thị trường câl đươi hàng hoá ng’moon zazum lâng pazêng râu hàng chr’noh chr’bêệt ng’moon la lay đhị thị trường coh k’tiêc k’ruung lâng đơơng pa câl ooy k’tiêc k’ruung n’lơơng, đơơh loon ch’mêệt lêy, n’năl đhr’năng, pazum đh’rưah nhâm mâng lâng pazêng Bộ, cơ quan, vel đong crêê tươc bhr’lậ zr’năh k’đhap ting thẩm quyền, đơơh loon xay moon ooy Thủ tướng Chính phủ đợ xa nay bh’rợ z’lâh thẩm quyền./.

Chính phủ yêu cầu khẩn trương có giải pháp tạo thuận lợi lưu thông, xuất nhập khẩu hàng hóa tại các địa phương có dịch covid 19

Văn phòng Chính phủ vừa ra công văn (số 1193 ngày 24 tháng 2 năm 2021) truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch covid-19 gửi các Bộ: Công thương, Y tế, Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid-19.

Các Bộ:Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải và các Bộ, cơ quan địa phương liên quan cần khẩn trương hướng dẫn hỗ trợ, có các giải pháp khả thi, kịp thời để tạo thuận lợi cho việc lưu thông, xuất nhập khẩu, tiêu thụ hàng hóa, nhất là đối với nguyên, vật liệu phục vụ cho sản xuất và nông sản tại các địa phương có dịch covid 19; Không để tình trạng ách tắc trong khâu giao nhận vận tải làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Đồng thời bảo đảm yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh triển khai các hoạt động kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa nói chung và các mặt hàng nông sản nói riêng tại thị trường trong nước và xuất khẩu, chủ động theo dõi, nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tháo gỡ các khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền./.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn