Đhanuôr lâng pr’zợc chắp da dêr!

          Pazêng c’moo đăn đâu, đươi vêy xăl cơnh pa chắp bhrợ têng lâng pân k’rong bhrợ têng, bấc đhanuôr nắc ma nuýh acoon cóh ơy bơơn z’lấh k’đháp đha rựt, pa dưr ca van, dưr váih nắc pazêng ma nuýh bhrợ cha choom đoọng ha đhanuôr ting lêy bhrợ. T’coóh  Đinh Văn Đới, ma nuýh Cơ Tu ắt đhị chr’val J’ngây, chr’hoong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam nắc muy ch’nắc cơnh đếêc.

          Ahêê nắc đh’rứah chếêc lêy năl cơnh bhrợ cha âng t’coóh đắh bha ar xrắ âng Vơ Nich Oang, PV Đài TNVN:

          Đhị chr’val J’ngây moon lalay lâng chr’hoong Đông Giang moon za zưm, chính quyền vel đong ta luôn k’rang tước, t’pấh đhanuôr xăl cơnh pa chắp bhrợ têng, xăl c’lâng bhrợ cha đoọng liêm choom, pa dưr kinh tế pr’loọng đong, tệêm ngăn pr’ắt tr’mông.

          Tợơp bêl prướh crâng bhrợ ha rêê đoọng ch’chóh b’bệêt, tước nâu kêi t’coóh Đinh Văn Đới ắt đhị vel Ngật, chr’val J’ngây ơy vêy cóh têy 10ha keo lai, 1,5ha t’nơơm huỳnh đàn, 1ha t’boon, 60 t’nool a moọt, 350 t’nơơm zuông. Lấh mơ t’nơơm chr’nóh đanh c’moo, t’coóh dzợ pếch a bóc băn a xiu, chóh lấh 600 t’nơơm prí. Lâng cr’noọ bh’rợ pa tệêt pa zưm bhlưa ch’chóh b’bệêt lâng b’băn r’rơơi, zập c’moo cắh ơy dáp lâng zên k’rong bhrợ têng nắc pr’loọng đong t’coóh dzợ âng chô bh’nơơn tợơ 120-150 ức đồng. T’coóh Đinh Văn Đới đoọng năl:

          Xọoc tợơp chóh bhrợ ha roo lâng bhơi ra véh đơ bhlầng, k’rong k’tom r’dợ. K’tiếc nắc vêy pậ bhứah, a cu chóh t’bấc keo, prí lâng bâc râu t’nơơm vêy chr’nắp zên dal, đhơ đhơ râu cu cung chóh bhrợ zêng. Đươi vêy tợơ đếêc nắc pr’loọng đong zi doó ta bhúch râu rị, zập cha, k’rang đoọng apêê ca coon học liêm ta níh.

          Nắc muy cóh pazêng ma nuýh tợơp bhrợ têng cr’noọ bh’rợ pa zưm ch’chóh lâng b’băn cóh đhăm k’tiếc đha rựt nâu, t’coóh Đới lưm bấc râu k’đháp k’ra. Lâng c’rơ pa zay z’lấh đha rựt, xoọc tợơp nắc t’coóh Đới vặ zên tợơ ngân hàng chính sách xã hội chr’hoong k’rong chóh bhrợ keo lâng bấc t’nơơm chr’nóh lơơng. N’jứah bhrơ têng, n’jứah pa chô kinh nghiệm. Lâng t’coóh râu cắh ơy liêm choom đhị bhrợ cha nắc cung doó râu rị, tợơ râu cắh liêm nắc đoo, nắc t’coóh bơơn pa chô kinh nghiệm đoọng ha hân noo t’tun bhrợ têng liêm choom lấh mơ, lâng chr’nắp lấh.

          Lâng t’coóh, pazêng râu k’đháp k’ra nắc ơy đớc lơi cóh hoọng. Cóh đong, t’coọh câl bấc râu chr’na laliêm, chr’nắp zên dal, vêy râu tước k’ha riêng ức đồng. Đhơ cơnh đếêc nắc t’coóh cung cắh choom ha vil râu zr’nắh k’đháp âng đay ơy lóih. Tu cơnh đếêc, mơ chu vêy râu coon zúp zooi đoọng ha đhanuôr cóh vel bhươl, nắc t’coóh hay cớ pazêng râu zr’nắh k’đháp âng đay bêl lalăm hay. Lâng tợơ đếêc, nắc t’coóh ting pa chắp, a đay lêy zúp zooi đoọng bơơn apêê lalấh zr’nắh k’đháp. T’coóh Đinh Văn Đới đoọng năl:

          Lalăm a hay conh căn, chúih gia zêng đha rựt, díc điêl zi cung đha rựt cắh dzợ cơnh. Mị pa zay pa bhrợ ta têng, chóh bhrợ bấc râu chr’nóh chr’bệêt, nâu kêi nắc cung doó dzợ k’đháp, vêy râu cha. Lêy apêê đha rựt nắc zooi apêê đắh t’ngay công, m’ma chr’nóh, đhơ đhơ râu cung vêy zooi đoọng.

          C’rơ pa zay pa bhrợ ta têng âng t’coóh Đinh Văn Đới nắc bơơn bấc ngai chắp hơnh. T’coóh Zrâm Thanh Hanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã chr’val J’ngây, chr’hoong Đông Giang xay moon:

          Pr’loọng đong t’coóh Đới nắc pr’loọng đong bhrợ cha choom bhlầng âng chr’val. A đoo zay pa bhlầng, bhrợ têng cơnh liêm t’mêê. Năl k’rang lêy pr’ắt tr’mông pr’loọng đong. A zi nắc vêy pa choom đoọng chóh bhrợ t’nơơm đanh c’moo cơnh keo, t’boon. Nâu kêi a đoo ơy bơơn lâng vêy âng chô bh’nơơn liêm dal. Nâu đoo nắc pr’loọng đong vêy bấc chu bơơn tr’haanh nắc pr’loọng đong bhrợ cha choom cấp tỉnh.

          Cắh muy k’rang pa dưr kinh tế đoọng ha pr’loọng đong đay, t’coóh Đới nắc dzợ ting bhrợ têng liêm zập c’lâng xa nay âng Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; pa zay ting pấh zập bh’rợ đhị vel đong. Pa bhlầng nắc đấh loon zúp zooi pân lơơng, pa choom cơnh bhrợ cha đoọng ha đhanuôr cóh vel bhươl. Lâng pazêng râu pa zay âng c’la đoo, đhị bấc c’moo t’coóh Đinh Văn Đới zêng bơơn bh’nơơn nắc ma nuýh bhrợ cha choom đhị zập cấp./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn