Bộ Giáo dục lâng Đào tạo ơy pa glúh 4 Thông tư quy định đắh bổ nhiệm, ra pặ lương viên chức giảng dạy cóh zâp trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học lâng mầm non công lập. Ting đêếc, 4 Thông tư nâu nắc vêy tơợp đươi tơợ t’ngay 20/3 nâu.

Ting đêếc, giáo viên mầm non đươi dua hệ số luowng tơợ 2,1-6,38 (xoọc đâu nắc xoọc lêy đươi ooy hệ số lương tơợ 1,86-4,98).

Giáo viên tiểu học đươi dua ooy hệ số lương tơợ 2,34-6,78 (xoọc bơơn đươi lương ting hệ số lương tơợ 2,1-6,38).

Zên lương cơ sở âng cán bộ, công chức, viên chức xoọc đươi bhrợ nắc 1,49 ực đồng đhị mưy c’xêê.

Lấh mơ, Thông tư cung quy định liêm ghít cr’noọ bh’rợ đắh đhr’năng chuyên môn nghiệp vụ lâng giáo viên. Ghít lấh, giáo viên lêy vêy đhr’năng đươi dua công nghệ thông tin đắh bhrợ têng zâp bh’rợ âng giáo viên lâng vêy đhr’năng prá p’rá k’tiêc sk’ruung lơơng cắh cậ p’rá acoon cóh ooy 2, 3 bh’rợ liêm ghít bơơn pazao.

Cơnh đêếc, tơợ t’ngay 20/3 nâu, giáo viên zâp cấp nắc doọ vêy pa ép vêy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học./.

Thông tư có hiệu lực bổ nhiệm và xếp lương cho giáo viên từ ngày 20/3

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 4 Thông tư  quy định về bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông (THPT), trung học cơ sở (THCS), tiểu học và mầm non công lập. Theo đó, 4 Thông tư này sẽ có hiệu lực từ 20/3 này.

Theo đó, giáo viên mầm non áp dụng hệ số lương từ 2,1 - 6,38 (hiện nay đang áp dụng hệ số lương dao động từ 1,86 - 4,98).

Giáo viên tiểu học áp dụng hệ số lương dao động từ 2,34 - 6,78 (hiện nay hệ số lương của đối tượng này đang dao động từ 1,86 - 4,98).

Giáo viên THCS áp dụng hệ số lương dao động từ 2,34 - 6,78 (hiện nay đang hưởng lương theo hệ số lương từ 2,1 - 6,38).

Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo viên. Cụ thể, giáo viên phải "có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao".

Như vậy từ 20/3 tới, giáo viên các cấp sẽ không bắt buộc có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học./.

                                                          (Theo Tuổi Trẻ)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn