Bộ Giáo dục lâng Đào tạo đoọng năl, xang bêl lưch g’luh đhêy Tết Nguyên đán âi vêy 14 tỉnh, thành phố đoọng học sinh lươt hoc cớ tơợ t’ngay 17/2; 49 tỉnh, thành phố năc cớ đoọng học sinh đhêy học coh lớp. Coh pa zêng apêê tỉnh, thành phố đoọng học sinh đhêy, vêy muy vel đong đoọng đhêy tươc lứch t’ngay 19/2; 17 vel đong đoọng đhêy lứch t’ngay 21/2; 6 vel đong đoọng đhêy tươc lứch t’ngay 22/2; 10 vel đong đoọng đhêy lứch t’ngay 28/2; 15 vel đong đoọng đhêy tươc bêl vêy xa nay xay moon t’mêê.

Pazêng sở GD lâng ĐT ơy p’too moon pazêng cơ sở giáo dục bhrợ têng cớ bh’rợ zâl cha groong pr’luh cr’ăy, pazum đh’rưah nhâm mâng lâng ngành y tế đoọng chêêc lêy F1, F2,… lâng pa choom học sinh, sinh viên, giáo viên xay moon y tế crêê cơnh xa nay. Pazêng vel đong đoọng học sinh đhêy coh học lớp ơy bhrợ têng bh’rợ pa choom học trực tuyến.

Coh bậc đại học, pazêng cơ sở pa choom (căh ng’xay cơ sở pa choom khối an ninh, quốc phòng) sinh viên xoọc dợ coh cr’chăy đhêy Tết Nguyên đán. Muy bơr sinh viên tu đhr’năng âng pr’luh cr’ăy năc căh bơơn chô ooy vel đonhg cha Tết năc vêy nhà trường đoọng cha Tết coh ký túc xá. Bâc cơ sở giáo dục đại học tươc cr’chăl n’nâu ơy xay moon đoọng sinh viên học trực tuyến./.

Ảnh: Báo Nhân dân

49 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học trên lớp

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cho biết, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã có 14 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17/2; 49 tỉnh, thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ học trên lớp. Trong số các tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ, có một địa phương cho nghỉ đến hết ngày 19/2; 17 địa phương cho nghỉ đến hết 21/2; 6 địa phương cho nghỉ đến hết 22/2; 10 địa phương cho nghỉ đến hết 28/2; 15 địa phương cho nghỉ đến khi có thông báo mới.

Các sở GD và ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để truy vết F1, F2,...và hướng dẫn học sinh, sinh viên, giáo viên khai báo y tế theo đúng quy định. Hầu hết các địa phương cho học sinh nghỉ học trên lớp đã triển khai hình thức dạy học trực tuyến.

Ở bậc đại học, tất cả các cơ sở đào tạo (trừ các cơ sở đào tạo khối an ninh quốc phòng) sinh viên hiện vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Một số sinh viên do tình hình dịch bệnh không về quê ăn Tết đã được các nhà trường tổ chức đón Tết tại ký túc xá. Nhiều cơ sở giáo dục đại học đến thời điểm này đã thông báo tổ chức cho sinh viên học trực tuyến./. Ảnh bìa: Báo Nhân dân

                                                      (Theo Nhân Dân online)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn