Tỉnh Quảng Nam t’mêê vêy  công điện k’đươi apêê ngành, vel đong xơợng bhrợ rơợng apêê c’lâng bh’rợ zêl lâng cha groong pr’luh cúm coh bh’năn lâng apêê chủng vi rút cúm coh bh’năn trơơi ooy ma nưih.

Tơợ t’ngay 19/2 tươc tơơp c’xêê 3 n’nâu, pr’luh cúm A/H5N6 âi dưr vaih đhị muy bơr chr’val âng thành phố Tam Kỳ lâng apêê chr’hoong Thăng Bình, Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Lâh 6000 p’nong a tưch a đha crêê pr’luh, c’măp lâng k’tâp ting quy định.

Lâh n’năc, đhị ch’mêêt lêy virus cúm a tưch a đha công bơơn lêy vi rút cúm A/H5N6 coh cr’năn a tưch pa câl đhị muy bơr chọ đhị vel đong tỉnh. Tu năc đoo bâc c’moo đăn đâu, pr’luh cúm a tưch a đha coh vel đong tỉnh Quảng Nam doó dưr vaih, ma nưih băn lu lơ, căh tiêm cha groong, đợ cr’năn a tưch bơơn cha groong cr’ay lâng văc xin cúm năc đhêêng 0,45%, căh dap apêê đong băn bâc; pa zêng cr’năn a tưch a đha âng tỉnh xooc pa dưr k’rơ; bh’rợ ch’mêêt lêy pr’luh coh a đhăh dzăm bh’nơơn a đhăh dzăm dzợ bâc râu căh liêm choom.

Xooc, apêê vel đong tỉnh Quảng Nam xooc k’rong pa zum pr’đơợ xay bhrợ bh’năn crêê pr’luh, tiêm cha groong hân đơơh đhị apêê bha nụ pr’luh, xơợng bhrợ pa liêm, phun z’nươu t’bil trùng, t’bil độc ting quy định./.

Quảng Nam 6000 con gia cầm bị bệnh cúm gia cầm

Tỉnh Quảng Nam vừa có công điện yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người.  

Từ ngày 19/2 đến đầu tháng 3 này, dịch cúm gia cầm A/H5N6 đã bùng phát tại một số xã thuộc TP Tam Kỳ và các huyện Thăng Bình, Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Hơn 6000 con gia cầm mắc bệnh, chết buộc phải tiêu hủy theo quy định.

        Ngoài ra, qua giám sát virus cúm gia cầm cũng đã phát hiện vi rút cúm A/H5N6 trên đàn gia cầm bán tại một số chợ trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân, những năm gần đây, dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không xảy ra, người chăn nuôi chủ quan, lơ là, không tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm, tỷ lệ đàn gia cầm được phòng bệnh bằng vắc xin cúm chỉ đạt 0,45%, trừ những cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại vừa, lớn; tổng đàn gia cầm của tỉnh đang phát triển mạnh; công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật còn nhiều bất cập.

Hiện, các địa phương tỉnh Quảng Nam đang tập trung nguồn lực xử lý gia cầm mắc bệnh, tổ chức tiêm phòng khẩn cấp tại các ổ dịch, thực hiện vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc theo quy định./.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn