Ting cơnh Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hoà, nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Khánh Hoà nắc bầu 7 đại biểu Quốc hội, 53 đại biểu HĐND tỉnh. Apêê chr’val lâng thị trấn đhị chr’hoong Trường Sa nắc bầu cử moọt t’ngay 16/5, đâh lâh 1 tuần t’piing lâng prang k’tiếc k’ruung.

        Tước nâu kêi, apêê đơn vị hành chính cấp chr’hoong đhị tỉnh Khánh Hoà ơy bhrợ têng bhiệc xay moon pay bha ar ứng cử cấp chr’hoong đhị tỉnh Khánh Hoà ơy bhrợ têng bhiệc xay moon pay đớp bha ar ứng cử đại biểu HĐND cấp chr’hoong. Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hoà za zưm moon prang tỉnh vêy 14 đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh, đợ đại biểu HĐND bơơn bầu nắc 53, đợ đại biểu Quốc hội nắc 7 (paêng 3 đại biểu âng Trung ương, 4 đại biẻu âng vel đong). Tỉnh Khánh Hoà cung za zưm c’lâng bh’rợ bhrợ têng bầu cử đhị apêê chr’val, thị trấn lâng zr’lụ đảo âng chr’hoong Trường Sa moọt t’ngay 16/5, đâh lâh 1 tuần t’piing lâng prang k’tiếc k’ruung.

        T’cooh Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hoà xay moon, tr’nơơp, zập cấp uỷ lêy pay, xay p’căh đợ apêê ứng cử viên nhâm mâng râu liêm choom đoọng ting pâh ứng cử, pa dưr râu liêm choom âng cơ quan đhanuôr k’dua zập cấp./.

Các xã, thị trấn ở Trường Sa sẽ bầu cử sớm 1  tuần

Theo Uỷ ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ bầu 7 đại biểu Quốc hội, 53 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Các xã và thị trấn ở huyện Trường Sa sẽ bầu cử vào ngày 16/5, sớm hơn 1 tuần so với cả nước.

Đến nay, các đơn vị hành chính cấp huyện ở tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện việc thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Uỷ ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa thống nhất ấn định toàn tỉnh có 14 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu là 53, số đại biểu Quốc hội là 7 (gồm 3 đại biểu của Trung ương, 4 đại biểu địa phương). Tỉnh Khánh Hòa cũng thống nhất phương án tổ chức bầu cử ở các xã, thị trấn và điểm đảo của huyện Trường Sa vào ngày 16/5, sớm hơn một tuần so với cả nước.
        Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước mắt, các cấp ủy quan tâm, lựa chọn, giới thiệu các ứng cử viên đảm bảo chất lượng để giới thiệu tham gia ứng cử, nâng cao chất lượng cơ quan dân cử các cấp./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn