Đhị pr’họp g’luh 2 Ban Chỉ đạo bh’rợ bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 15 lâng đại biểu HĐND apêê cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ta bhrợ têng ha bu t’ngay 4/3 đhị Hà Nội. Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn k’đươi moon, bh’rợ lêy cha mệêt bầu cử nắc lalua ta nih, ha dang vêy n’leh đhr’năng toon bhrợ lết, căh crêê quy trình, cơnh bhrợ têng, pr’đợơ nắc đâh loon xay moon, đoọng cơ quan chức năng đâh pa liêm, bhrợ têng.

        Ting cơnh c’lâng bh’rợ Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam nắc bhrợ têng 5 k’bhuh lướt lêy cha mệêt bh’rợ bầu cử. Zập k’bhuh lêy cha mệêt đhị 3 vel đong cấp tỉnh lâng 1 vel đong cấp chr’hoong đhị zập tỉnh.

        Ting đêêc, apêê k’bhuh lêy cha mệêt nắc k’rong đhị 8 xa nay pazêng bhiệc xay moon apêê bha ar k’đươi moon xay bhrợ bh’rợ bầu cử, pa choom xay bhrợ, pa choom apêê xa nay đăh c’rơ bh’rợ âng MTTQ Việt Nam ting pâh bh’rợ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 lâng đại biểu HĐND apêê cấp nhiệm kỳ 2021-2026; pa choom bhrợ têng apêê quy trình ch’ol ma nuyh ứng cử; bh’rợ xay moon đăh bầu cử; bh’nơơn bhrợ têng apêê quy trình pa căh ma nuyh ứng cử; bh’rợ hiệp thương, ch’ol ma nuyh ting ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND lâng bhiệc đoọng bha ar ứng cử; ma nuyh bơơn ch’ol ứng cử; bhiệc k’rong boóp p’rá đhanuôr đhị ặt ma mông lâng ma nuyh ứng cử…

        Tinh thần nắc bhiệc bhrợ têng apêê k’bhuh lêy cha mệêt nắc g’đech tr’cơnh, cr’chăl, vel đong lâng k’bhuh lêy cha mệêt pazêng bha ar xrặ âng apêê vel đong, pa châng lêy apêê quy định đăh bầu cử, đoọng xay moon bh’nơơn, xay bhrợ âng vel đong ting c’lâng nhâm mâng, liêm crêê./.

Ông Trần Thanh Mẫn: Giám sát bầu cử bảo đảm khách quan, thiết thực

Tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra chiều 4/3 tại Hà Nội,  Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, công tác giám sát bầu cử phải thiết thực, nếu có hiện tượng cố ý làm sai, không đảm bảo khách quan, không đúng quy trình, thủ tục, điều kiện thì kịp thời phản ánh, để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Theo kế hoạch, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Mỗi đoàn kiểm tra giám sát tổ chức đi kiểm tra, giám sát tại 3 địa phương cấp tỉnh và 1 địa phương cấp huyện ở mỗi tỉnh.

Theo đó, các đoàn kiểm sẽ tra tập trung vào 8 nội dung bao gồm: việc quán triệt các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử, việc hướng dẫn triển khai, tổ chức tập huấn các nội dung về chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn thực hiện các quy trình giới thiệu người ứng cử; công tác tuyên truyền về bầu cử; kết quả thực hiện các quy trình giới thiệu người ứng cử; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử; việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử…

Tinh thần là việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát cần tránh trùng lắp thời gian, địa bàn với các đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền; đoàn kiểm tra, giám sát cần rà soát những văn bản, tài liệu, hồ sơ của các địa phương, đối chiếu các quy định về bầu cử, để đánh giá kết quả, triển khai thực hiện của địa phương theo hướng khách quan, chính xác./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn