Bh’rợ bha lầng c’moo đâu, bh’rợ chr’năp âng Mặt trận nắc tổ chức hiệp thương chơih pay, ch’ol ma nuyh ting pâh đại biểu Quốc hội lâng HĐND”. Nắc đoo boop p’rá pa ghit bhlầng âng t’cooh Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đhị Hội nghị prang k’tiếc k’ruung xay bhrợ bh’rợ Mặt trận c’moo 2021 t’ngay 2/3 đhị Hà Nội.

Pa prá đhị hội nghị, t’cooh Trần Thanh Mẫn k’đươi moon tợơ nâukêi tước t’ngay bầu cử 23/5, UB MTTQ apêê cấp k’rong lưch c’rơ đoọng xay bhrợ bh’rợ Mặt trận ting pâh bầu cử đại biểu Quốc  hội khoá 15 lâng đại biểu HĐND apêê cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

T’cooh Trần Thanh Mẫn pa ghit, Mặt trận Tổ quốc apêê tỉnh, thành phố k’rong bhrợ têng bh’rợ bầu cử; lêy cha mệêt apêê bh’rợ, pa  bhlầng nắc bhiệc crêê tước c’rơ bh’rợ, quyền, trách nhiệm âng MTTQ Việt Nam, pa ghit pa too pa choom, pa bhlầng nắc đhr’năng bhrợ têng, t’ngay c’xêê, apêê c’leh bh’rợ, đăh trách nhiệm k’bhuh, cha nắc ma nuyh, zập cha nắc, zập bh’rợ, tệêm ngăn zập đhr’năng. Chr’năp bhlầng, ra văng ghit lâng bhrợ têng ghit liêm apêê c’nặt bh’rợ hiệp thương chơih pay, ch’ol ma nuyh, tệêm ngăn đăh cơ cấu, thành phần, đợ ma nuyh ting zước pâh tợơ rau moon đớc âng Ủy ban Thường vụ QUốc hội, Thường trực HĐND; coh đhr’năng bhrợ têng tệêm ngăn rau k’đhợơng bhrợ zập đăh âng Đảng lướt đh’rưah lâng pa dưr c’rơ đhanuôr bhrợ c’la coh bhiệc hiệp thương âng Mặt trận./.

Ông Trần Thanh Mẫn: Nhiệm vụ của Mặt trận là tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND

Nhiệm vụ trọng tâm năm nay, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt trận là tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân”. Đó là nhấn mạnh của ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021 ngày 2/3, tại Hà Nội.   

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu từ nay đến ngày bầu cử 23/5, Ủy ban MTTQ các cấp tập trung cao độ để triển khai thực hiện nhiệm vụ Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Thanh Mẫn lưu ý, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện kế hoạch công tác bầu cử; rà soát kỹ các công việc, nhất là các công việc liên quan đến vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, bám sát hướng dẫn, nhất là bảo đảm tiến độ, lịch trình thời gian, các mốc công việc, về trách nhiệm tập thể, cá nhân, từng người, từng việc, bảo đảm sự chính xác, kịp thời, chủ động trước mọi tình huống. Đặc biệt, chuẩn bị chu đáo và thực hiện tốt các bước quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử trên cơ sở dự kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND; trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đi đôi với phát huy dân chủ trong công tác hiệp thương của Mặt trận./.  

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn