Xay moon lâng báo chí ooy muy bơr cr’liêng xa nay crêê tươc bh’rợ bầu của đại biểu Quốc hội khóa XV lâng Đại hội HĐND zâp câp nhiệm kỳ 2021-2026 xang Hội nghị hiệp thương g’luh tr’nơơp, t’cooh Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam đoọng năl, 63 tình, thành âi vêy xay truih, coh đêêc, 48 tỉnh, thành zêng mr’cơnh xa nay ooy cơ cấu, đợ đại biểu ting pâh, 15 tỉnh vêy boop p’rá xay moon bâc xa nay, coh đêêc vêy muy bơr tỉnh xay moon ooy cơ cấy, muy bơr tỉnh xay moon pa dzooc đợ đại biểu.

Crêê tươc ooy bh’rợ đoọng ha ma nưih zươc moot, t’cooh Hầu A Lềnh đoọng năl: Coh quy định năc ma nưih căh ăt coh Đảng, căh câ ma nưih zươc moot năc tơợ 5-10%, lâh năc dzợ vêy apêê cơ cấu n’lơơng. Dap coh pa zêng đại biểu bơơn pay năc dâng 25-50 cha năc. Cơnh đêêc, bâc năc 50 đại biểu. Xooc đâu, xang hiệp thương g’luh tr’nơơp, công căh âi mă bơơn 10%. N’đhơ cơnh đêêc bh’nơơn n’nâu vêy ha dợ bhrợ bhr’lâ g’luh 1. Xang hiệp thương g’luh 2 dzợ choom vêy p’xoọng, bhrợ bhr’lâ cớ, n’đhang t’bhlâng 5-10%. Cơnh đêêc, “p’loọng” đơc đoọng ha ma nưih zươc moot năc l’thai./.

Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh: "Cửa" dành cho người tự ứng cử còn rất rộng

Chia sẻ với báo chí về một số nội dung liên quan công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, 63 tỉnh thành đã có báo cáo, trong đó, 48 tỉnh thành đều đồng ý về cơ cấu, số lượng đại biểu, 15 tỉnh có kiến nghị về nhiều vấn đề, trong đó có một số tỉnh kiến nghị về cơ cấu, một số tỉnh kiến nghị tăng số lượng đại biểu.

Liên quan đến vấn đề vị trí cho người tự ứng cử, ông Hầu A Lềnh cho biết: Trong quy định là người ngoài Đảng, hay người tự ứng cử tỷ lệ là từ 5-10%, ngoài ra còn có các cơ cấu khác. Tính trên tổng số đại biểu được bầu là khoảng 25-50 người. Như vậy tối đa là 50 đại biểu. Hiện nay, sau hiệp thương lần thứ nhất, vẫn chưa đạt được tỷ lệ 10%, mới hơn 7%. Tuy nhiên kết quả này mới là điều chỉnh lần 1. Sau hiệp thương lần 2 có thể còn bổ sung, điều chỉnh tiếp, nhưng tỷ lệ phấn đấu là 5-10%. Như vậy “cửa” dành cho người tự ứng cử là thoải mái./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn