Pa bhrợ lâng bh’cộ tỉnh Thừa Thiên Huế ha bu t’ngay 4/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc k’đươi moon apêê bộ, ngành crêê tước đâh bhrợ pa xang dự thảo Nghị quyết âng Ủy ban Thường vụ Quốc hội pa căh bơr pêê cơ chế, chính sách lalay cơnh lâng Thừa Thiên Huế coh pr’đợơ zư lêy lâng pa dưr chr’năp c’kir cô đô lâng chr’năp văn hoá Huế.

        Lâng cơnh pa đăn, cơnh lêy lâng cơnh bhrợ t’mêê đoọng pa dưr Thừa Thiên Huế ha dưr muy bhr’dang t’mêê, liêm choom lâng pr’đợơ, c’rơ âng muy thành phố vêy chr’năp đăh c’kir, vêy lịch sử văn hoá đanh đươnh, thành phố t’viêng, bhriêl  t’bech lâng liêm t’mêê, Bộ Chính trị ơy pa căh Nghị quyết 54 t’ngay 10/12/2019 đăh bhrợ pa dưr lâng pa dưr tỉnh Thừa Thiên Huế tước c’moo 2030, t’hước tước c’moo 2045” lâng bh’rợ bhrợ pa dưr Thừa Thiên Huế vaih nắc thành phố âng Trung ương coh pr’đợơ zư lêy, pa dưr chr’năp c’kir cố đô lâng chr’năp văn hoá Huế.

        Xay bhrợ Nghị quyết âng Bộ Chính trị, tước nâu kêi Chính phủ ơy bhrợ pa dưr dự thảo Nghị quyết âng Ủy ban Thường vụ Quốc hội pa căh bơr pêê cơ chế, chính sách chr’năp đăh đhr’năng bhrợ têng, đợ bấc đhanuôr ặt ma mông, t’mơ zên bạc, bh’nơơn đơơng chô ting cha nắc ma nuyh lâng bhrợ pa dưr cơ chế, chính sách lalay đoọng zooi Thừa Thiên Huế pa dưr c’rơ, k’rong lưch c’rơ zập đăh đoọng pa dưr, tệêm ngăn bhlưa ha dưr kinh tế lâng ha dưr văn hoá, tợơ đếêc pa dưr dal bh’nơơn tr’mông tr’meh âng đhanuôr./.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng chính sách đặc thù để phát triển Thừa Thiên Huế

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thừa Thiên Huế chiều 4/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành liên quan sớm hoàn thành dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.  

Với cách tiếp cận, cách nhìn và quan điểm mới để phát triển Thừa Thiên Huế lên một tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của một thành phố có đặc thù về di sản, bề dày lịch sử văn hóa, thành phố xanh, thông minh và hiện đại, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, đến nay Chính phủ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế.Dự thảo Nghị quyết cho phép áp dụng các tiêu chí đặc thù về quy mô, mật độ dân số, cân đối thu chi ngân sách, thu nhập bình quân đầu người và xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm giúp Thừa Thiên Huế phát huy nội lực, huy động được tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, qua đó từng bước nâng cao thu nhập cho người dân./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn