Ha bu t’ngay 1/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc k’đhơợng pr’hop Thường trực Chính phủ n’đăh dự thảo apêê Nghị định quy định liêm ghit xơợng bhrợ apêê ngị quyết âng Quốc hội n’đăh bhrợ têng chính quyền đô thị đhị thành phố Hồ Chí Minh; tơơp bhrợ têng pr’đhang bh’rợ chính quyền đô thị lâng muy bơr cơ chế, chính sách la lay pa dưr thành phố Đà Nẵng.

Xang bêl apêê bộ, ngành xay moon boop p’rá, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc k’đươi apêê bộ, ngành, vel đong xơợng bhrợ liêm rơợng apêê Nghị quyết âng Quốc hội n’đăh bhrợ pa dưr chính quyền đô thị. Cơnh lâng thành phố Thủ Đức t’mêê bơơn bhrợ t’vaih lâng 1,1 ưc đha nuôr, Thủ tướng moon, k’đươi xay moon năc choom đơơh vêy Nghị định pa chăp đoọng ha pêê Nghị quyết âng Quốc hội đoọng bhrợ pr’đơợ tổ chức bộ máy. Nâu đoo năc công năc kiêng âng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội lâng Đà Nẵng.

N’đăh cr’đhơợng xa nay, Thủ tướng xay moon ghit, apêê tổ chức chính quyền đô thị đhị Thành phố Hồ Chí Minh lâng Đà Nẵng choom bhrợ crêê cơnh cr’noọ âng ting vel đong n’đhang công ănc choom k’đhơợng liêm râu mr’cơnh coh prang âng bộ máy hành chính âng Nhà nước tơợ Trung ương tươc vel đong ting quy định âng Pháp luật.

Tơợ bh’rợ tơơp đươi dua lêy pr’dhang t’mêê, 2 thành phố Hồ Chí Minh lâng Đà Nẵng năc choom chroi đoọng bhrợ tr’xăl t’mêê c’lâng bh’rợ k’đhơợng xay âng cấp ủy, chính quyền; k’đhơợng  nhâm râu k’đhơợng bhrợ lâng k’đhơợng xay za zum, mr’cơnh âng UBND lâng Chủ tịch UBND thành phố, liêm glăp lâng râu tr’xăl t’mêê bhrợ têng bhrợ têng âng quận, phường, ting c’lâng bhriêl g’lăng, liêm choom, bhrợ crêê cơnh cr’noọ âng doanh nghiệp lâng đha nuôr.

K’đươi muy râu cớ năc Thủ tướng xay moon năc xợợng bhrợ mr’cơnh chế độ công vụ, công chức coh apêê cơ quan hành chính nhà nước p’têêt lâng bhrợ pa dưr chính quyền điện tử, bhrợ pa dưr đô thị văn minh, bhrợ bhr’lâ hành chính lâng bhrợ bhr’lâ chế độ công vụ, công chức.

Cơ quan hành chính quận, phường choom k’rơ, năc bộ máy pa chăp tươc đha nuôr, đơơh lâh, loon lâh, liêm buôn lâh ha đha nuôr. Thủ tướng moon ghit, n’đhơ cr’đhơợng xa nay bh’rợ năc n’hâu năc bộ máy n’năc, apêê đảng viên, cán bộ, công chức công choom ha dưr dal trách nhiệm lâng Đảng, lâng đha nuôr./.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chính quyền đô thị cũng phải phục vụ người dân và doanh nghiệp

Chiều 1/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo các Nghị định quy định chi tiết thi hành các nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng.

          Sau khi các bộ, ngành nêu ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng chính quyền đô thị. Như với Thành phố Thủ Đức vừa được thành lập với 1,1 triệu dân, Thủ tướng cho rằng, yêu cầu đặt ra là phải sớm có Nghị định hướng dẫn các Nghị quyết của Quốc hội để làm cơ sở tổ chức bộ máy. Đây cũng là đòi hỏi của Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Về nguyên tắc, Thủ tướng nêu rõ, các tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải đáp ứng được yêu cầu của từng địa phương nhưng cũng phải đảm bảo tính thống nhất, thông suốt của bộ máy hành chính của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương theo quy định của pháp luật.

Từ việc thí điểm áp dụng mô hình mới, hai Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; bảo đảm sự quản lý và chỉ đạo tập trung, thống nhất của UBND và Chủ tịch UBND Thành phố, phù hợp với đổi mới tổ chức hoạt động của quận, phường, theo hướng năng động, linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Yêu cầu nữa Thủ tướng nêu ra là thực hiện thống nhất chế độ công vụ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước gắn với xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đô thị văn minh, cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức.

Cơ quan hành chính quận, phường phải mạnh, là bộ máy hướng về người dân, nhanh chóng hơn, kịp thời hơn, thuận lợi hơn cho người dân. Thủ tướng nhấn mạnh, dù cho nguyên tắc hoạt động là gì thì thì bộ máy đó, các đảng viên, cán bộ, công chức cũng phải nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn