Ting cơnh xa nay xay moon âng Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ooy bh’nơơn bh’rợ hội nghị hiệp thương g’luh tr’nơơp bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV lâng đại biểu Hội đồng nhân dân zập cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, tươc lứch t’ngay 17/2/2021, pazêng 63 tỉnh, thành phố prang k’tiêc k’ruung ơy bhrợ têng xang hội nghị hiệp thương g’luh tr’nơơp bầu đại biểu Quốc hội khoá XV.

Đoàn Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ooy râu bha lâng năc mr’cơnh cr’noỌ xa nay lâng cr’noọ bh’rợ cơ cấu, thành phần, đợ bâc manuyh âng tổ chức chính trị, MTTQ Việt Nam lâng c’bhuh chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước coh trung ương vêy ta xay p’căh ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Ting n’năc, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ơy ta đang moon Hội đồng Bầu cử k’tiêc k’ruung, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đớc cơnh đợ bâc đại biểu khối MTTQ Việt Nam lâng pazêng c’bhuh thành viên cơnh đợ đại biểu âng khoá XIV đoọng nhâm mâng lâng pa dưr râu chr’năp p’căh mặt âng đhanuôr coh Quốc hội, crêê cơnh lâng c’lâng xa nay ting t’ngay bhrợ t’bhưah ooy c’bhuh thành viên âng MTTQ Việt Nam, ting n’năc công crêê cơnh lâng cr’noọ xa nay Nghị quyết Đại hội XIII âng Đảng ooy bh’rợ pa dưr xa nay bh’rợ lâng quyền bhrợ c’la âng đhanuôr.

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ta đang moon pa dzooc p’xoọng đợ đại biểu nắc manuyh êêh râu đảng viên t’piing lâng cr’noọ xa nay xay moon âng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đoọng nhâm mâng crêê cơnh bhlưa đợ đảng viên lâng manuyh êêh râu đảng viên; ta đang moon k’rang lâh mơ đoọng crêê cơnh lâng đợ bâc pân đil vêy ta xay p’căh ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV; lêy ghít ooy cơ cấu đại biểu Quốc hội p’căh mặt đoọng ha apêê doanh nghiệp, trí thức, apêê bhrợ bh’rợ khoa học; ta đang moon pa dzooc đợ đại biểu manuyh acoon coh vêy manuyh ứng cử đại biểu Quốc hội t’piing lâng cr’noọ xa nay âng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội./.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh thông tin tại Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu QH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: mattran.org.vn)

1.076 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV sau Hội nghị hiệp thương lần 1

Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến hết ngày 17/2/2021, tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử ĐBQH khoá XV.

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về cơ bản đã nhất trí với dự kiến cơ cấu, thành phần số lượng người của tổ chức chính trị, MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã kiến nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ nguyên số lượng đại biểu khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên như số lượng đại biểu của khóa XIV nhằm bảo đảm và phát huy vai trò đại diện của Nhân dân trong Quốc hội, phù hợp với xu hướng ngày càng mở rộng về tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, đồng thời cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát huy vai trò và quyền làm chủ của Nhân dân. 

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị tăng thêm tỷ lệ đại biểu là người ngoài Đảng so với dự kiến của UBTVQH để bảo đảm sự phù hợp giữa số lượng đảng viên và người ngoài Đảng; Đề nghị quan tâm để bảo đảm số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; quan tâm đến cơ cấu đại biểu Quốc hội đại diện cho khối doanh nghiệp, trí thức, nhà khoa học; Đề nghị tăng số lượng đại biểu dân tộc thiểu số có người được ứng cử đại biểu Quốc hội so với dự kiến của UBTVQH./. Ảnh bìa:  TA

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn