Bình Định: Zư lêy râu liêm pr’hay văn hoá ty đanh âng đhanuôr acoon coh

Tỉnh Bình Định vêy 3 acoon coh m’bứi manuyh pazêng vêy: Ba Na, Chăm, H’rê ăt mamông coh 6 chr’hoong da ding k’coong. Muy acoon coh vêy đợ văn hoá liêm pr’hay la lay, ta luôn zư lêy lâng pa dưr chr’nặp truyền thống âng acoon coh đay. Tỉnh Bình Định xoọc vêy bâc bh’rợ pa dưr râu liêm pr’hay văn hoá truyền thống âng đhanuôr pazêng acoon coh da ding k’coong pa têệt lâng du lịch bhươl cr’noon.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54 : 11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50,16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam: 7h30,11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam : 8h30,20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2
Liêm pr’hay T’ngay  văn hóa da ding ca coong Tây Giang
Da dinh ca coong Quảng Nam căh muy vêy crâng ca coong liêm pr’hay, acoon ma nưih liêm đha nui, năc dzợ k’rong bâc c’bhuh văn hóa liêm pr’hay âng lang a hay a hươn bơơn zư đơc đhị bâc lang… Năc đoo râu xay moon âng bâc ngai phóng viên k’tiêc k’ruung n’lơơng bêl tươc lâng T’ngay Văn hóa...
Cơnh pa xiêr oó đoọng buôn vaih ra ngắt pâm bhroọt
Ting cơnh pa chăp lêy âng Đại học San Diego State (SDSU), pazêng bh’rợ ba buôn bhrợ cơnh pih dooh đong xang, tang c’riing, lướt bộ cha ơh đăn đong,… cung năc cơnh choom pa xiêr đhr’năng ra ngặt pâm bhroọt.
Đhanuôr Gia Lai bhrợ phân hữu cơ, bhrợ cơnh liêm choom lâng đhr’năng zên câl phân dzoóc dal
Bhrợ cơnh liêm choom lâng đhr’năng zên câl phân dzoóc dal, xọoc đâu, bấc pr’loọng đhanuôr lâng hợp tác xã đhị tỉnh Gia Lai ơy tự bhrợ phân hữu cơ tơợ rau chr’noh chr’bêệt căh dzợ đươi, đoọng k’rang tơơm chr’noh. Bhrợ cơnh đâu năc đoọng lêy bh’nơơn liêm choom bêl pa xiêr zên câl phân hóa học, đh’rưah pa...
Bình Định: Zư lêy râu liêm pr’hay văn hoá ty đanh âng đhanuôr acoon coh
Tỉnh Bình Định vêy 3 acoon coh m’bứi manuyh pazêng vêy: Ba Na, Chăm, H’rê ăt mamông coh 6 chr’hoong da ding k’coong. Muy acoon coh vêy đợ văn hoá liêm pr’hay la lay, ta luôn zư lêy lâng pa dưr chr’nặp truyền thống âng acoon coh đay. Tỉnh Bình Định xoọc vêy bâc bh’rợ pa dưr râu liêm pr’hay...
Liêm pr’hay T’ngay văn hóa da ding ca coong Tây Giang
Miền núi Quảng Nam không chỉ có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ tươi đẹp, con người gần gũi, hiếu khách; mà còn chứa đựng cả một kho tàng văn hóa phong phú, đặc sắc, những trò chơi dân gian độc đáo được lưu giữ, bảo tồn qua nhiều thế hệ….Đó là cảm nhận chung của hầu hết các phóng...
T’RUIH T’NGAY 29/6/2022
Xa nay bh’rợ zr’ziêng bhlưa Mặt trận Lào bhrợ pa dưr k’tiêc k’ruung lâng pazêng cơ quan Việt Nam cơnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Uỷ ban Acoon coh, Ban Tôn giáo Chính phủ ting t’ngay nhâm mâng lâh mơ lâng chô đơơng râu liêm choom ha xa nay bh’rợ zr’ziêng bơr k’tiêc k’ruung.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn