Thừa Thiên Huế: Pa xiêr đha rưt nhâm mâng zr’lụ acoon coh

Ting cr’noọ đha rưt bâc n’đăh cr’chăl 2021-2025, xooc tỉnh Thừa Thiên Huế dzợ 16 chr’val vêy đợ pr’loọng đha rưt tơợ 25% năc a têh, k’rong coh 2 chr’hoong da ding ca coong Nam Đông lâng A Lưới. Tỉnh n’nâu xooc xơợng bhrợ mr’cơnh bâc c’lâng bh’rợ đoọng t’bil đha rưt nhâm mâng zr’lụ da ding ca coong, acoon coh, ha dưr dăl pr’ăt tr’mông ha đha nuôr, t’bhlâng t’bil r’dợ cr’chăl bhlưa đồng bằng lâng da ding ca coong.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54 : 11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50,16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam: 7h30,11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam : 8h30,20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2
Chr’năp pr’hay đhr’niêng Pazum âng ma nưih Cơ Tu
Công cơnh apêê đhi noo acoon coh n’lơơng, ma nưih Cơ Tu coh tỉnh Quảng Nam, tr’pay diic điêl căh muy năc râu chr’năp liêm bhlâng coh lang ma nưih năc dzợ bh’rợ chr’năp âng tô gộ, vel ma nang. Đhị apêê đhr’niêng xay xơ âng ma nưih Cơ Tu pa căh râu bhriêl choom, pr’hay chr’năp âng muy c’bhuh...
Agribank Quảng Ngãi đơơng âng zên vặ tươc ooy đhanuôr bhrợ ha rêê đhuốch, đhanuôr ta bơơn achông axiu
Bấc c’moo ahay, Ngân hàng Nông nghiệp lâng Pa dưr bhươl cr’noon (Agribank) đhị Quảng Ngãi ta luôn lươt đh’rưah, tươc ooy crâng, xiêr ooy biển lâng đhanuôr bhrợ ha rêê đhuốch, đhanuôr ta bơơn achông axiu. Lâng đợ zên vặ âng Agribank bâc pr’loọng đong đhanuôr ơy bhrợ k’rơ ooy bh’rợ ch’choh, b’băn, băn achông axiu, ta bơơn achông...
Dưr bấc apêê k’ay Adeno ooy p’niên k’tứi: Bh’rợ zêl cha groong pr’lúh cr’ay đoọng g’đách chêết bil
Cr’ay tu vi rut Adeno nắc mưy râu cr’ay vi rút cấp tính lâng hội chứng lâm sàng bấc cơnh, buôn lêy trơơi boọ vi rút cấp c’lâng pr’hơơm lâng c’léh cr’ay bấc bhlâng nắc viêm móh. Ha dang vi rút bhrợ váih cr’ay c’lâng pr’hơơm dứp pa zêng viêm phế quản k’tứi lâng éh xoóh. Cr’chăl tu Adenovirus bhrợ...
Pân đil Chi hội trưởng nông dân zay ta bách đắh bh’rợ hội lâng bhrợ cha liêm choom
Bhrợ cơnh râu p’too moon âng Ava Hồ: “P’too moon đhanuôr bhriêl ta bách nắc bhiệc hâu cung bhrợ liêm choom”, Chi hội Nông dân vel A Liêng, chr’val Tà Bhing, chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ta luôn t’bhlâng pấh bhrợ zâp bh’rợ nông dân thi đua bhrợ cha liêm choom, t’bil ha ul pa xiêr đha rứt, bhrợ...
Ở hai đầu nỗi nhớ
Ma nuih xră: Phan Huỳnh Điểu; ma nưih hat: Lê Mận
Lời quê
Ma nưih xră: Ngọc Thịnh; ma nưih hat: Lê Mận
Hội An pa đhêy pa câl vel moọt ooy phố ty, bhuông ra kit du lịch ặt g’đech têệm ngăn
Tơợ ha bu 26/9, đhị thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam ơypa đhêy pa câl vé lướt lêy zr’lụ phố ty đoọng bhrợ têng bh’rợ cha groong đhí amuốt số 4.
T
Tỉnh Thừa Thiên Huế xơợng bhrợ mr’cơnh c’lâng xa nay đoọng t’bil đha rưt nhâm mâng ha đha nuôr da ding ca coong, zr’lụ đha nuôr acoon coh.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn