T'RUIH PA XUL T'NGAY 14/4/2021

Zập cấp uỷ Đảng coh chr’hoong da ding k’coong Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam k’dua cán bộ, đảng viên zup zooi pr’loong đong đharựt lâng bâc cơnh bh’rợ, ting pa xiêr đợ pr’loọng đong đharựt tơợ 71% coh c’moo 2015 tươc nâu cơy dợ lâh 30%.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667
Đợ apêê t’cooh vel zư đơc văn hóa Cơ Tu
Tỉnh Quảng Năm vel đong vêy đợ đha nuôr Cơ Tu k’rong ăt ma mông bâc bhlâng. Đợ c’leh văn hóa liêm prhay cơnh bhrợ bh’nooch, prá pr’ma, tân tung da dă, đhưưng xí… tỵ l’lăm a hay ăt p’têêt llâng pr’ăt tr’mông âng đha nuôr vel đong. Bâc t’cooh vel Cơ Tu âi p’zay k’rong zư đơc, bhrợ pa...
K’bhuh 9 rau ch’na đh’năh nắc p’niên crêê bhih dzung têy boop nắc lêy cha đoọng đâh dưah
Bhih dzung têy boóp nắc rau k’rang bhlầng âng apêê aconh căn vêy coon k’tứi. P’niên crêê dzung têy boóp nắc lêy cha n’hau đoọng đâh dưah?
Trao đổi: “Kỹ thuật trồng cây ba kích tím”
Gia đình anh Clâu Thái Ngọc, người Cơ Tu ở thôn Pr’ning, xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam là một trong những hộ vươn lên làm giàu từ cây ba kích tím.
Ma nuyh pa dưr a din a coon coh Mường
Lâng đhr’năng k’nặ bil tic âng bh’rợ taanh a din âng acoon coh Mường, pa căn Phạm Thị Bảo ặt đhị chr’val Cao Ngọc, chr’hoong Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá ơy pa zay pa dưr lâng zư lêy bh’rợ taanh a din âng acoon coh đay, đh’rưah nắc zooi bấc pân đil lơơng vêy bhiệc bhrợ lâng đơơng chô ...
Đem yêu thương đến bà con huyện biên giới Tây Giang, Quảng Nam
Ra diu t’ngay 27/11, Cơ quan thường trú zr’lụ miền Trung, Đài P’rá Việt Nam pa zum lâng C’bhuh y, bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng lâng Văn phòng pa căh măt Ngân hàng Nông nghiệp lâng pa dưr vel bhươl zr’lụ miền Trung lươt lum khám, pay đọong z’nươu lâng đoọng pr’hêl zooi đha nuôr chr’val...
T
Zập cấp uỷ Đảng coh chr’hoong da ding k’coong Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam k’dua cán bộ, đảng viên zup zooi pr’loong đong đharựt lâng bâc cơnh bh’rợ, ting pa xiêr đợ pr’loọng đong đharựt tơợ 71% coh c’moo 2015 tươc nâu cơy dợ lâh 30%.
TanSo.htm
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn