Zr’năh k’đhap coh bh’rợ zâl cha groong đhí boo tuh bhlong coh vel đong

Đoọng zâl cha groong lâng đhr’năng căh liêm crêê âng pleng k’tiêc lâng pa xiêr râun bil hư coh pazêng g’luh đhí boo, tuh bhlong dưr vaih, pazêng vel đong da ding k’coong âng tỉnh Quảng Nam ơy bhrợ t’vaih c’bhuh xung kích tình nguyện. Apêê n’nâu năc c’bhuh bha lâng đoọng ha bh’rợ trôông dzâc coh vel đong bêl vaih đhí boo tuh bhlong.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54 : 11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50,16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam: 7h30,11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam : 8h30,20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2
Ma nưih Cơ Tu pac c’noong vel
Ma mông coh m’pâng crâng ca coong, ma nưih Cơ Tu buôn pay acoon toọm k’ruung, da ding, n’loong ga măc… đoọng bhrợ cr’lă t’nil pac c’noong bhlưa vel n’nâu lâng vel n’tôh. N’đhơ căh vêy muy bha ar pa tơ n’đoo pac c’noong bhlưa apêê vel n’đhang cr’đhơợng xa nay căh vêy bha ar pa tơ n’năc bơơn đha...
Cơnh đoọng năl bọo Covid-19 lâng crêê k’hir ploh a ham
Bêl pr’luh cr’ay dưr vaih bấc k’rơ, apêê c’leh âng k’hir ploh a ham nắc bơơn pa ghit, tu bấc cơnh n’leh buôn tr’luuc lâng n’leh âng bọo Covid-19, tợơ ơy bơơn năl đhr’năng n’leh cơnh: k’hir puih lâng ca ay a cọ. Đhị Ấn Độ, vêy báo cáo xay moon lết tước tợơ apêê bệnh viện cấp...
Píh bhung n’căr t’viêng t’nơơm t’bil ha ul pa xiêr đha rứt âng Hoài Ân
Chr’hoong k’coong ch’ngai Hoài Ân, tỉnh Bình Định nắc zr’lụ da ding bha đưn, k’tiếc mốp bênh, choom chóh đợ t’nơơm lâm nghiệp. Hân đhơ cơnh đêếc, xang bêl chóh lêy tơơm píh bhung nắc lêy liêm choom, zúp đhanuôr dưr zi lấh đha rứt lâng dzợ choom bhrợ cha k’van đhị zr’lụ k’tiếc nâu. Xoọc đâu, tơơm píh bhung...
Chô cóh Tây bhui har tết hân noo boo đh’rứah lâng đhanuôr acoon cóh Hà Nhì
Nắc mưy ooy 19 c’bhúh đhanuôr acoon cóh cóh vel đông tỉnh Điện Biên, đhanuôr acoon cóh Hà Nhì ắt ma mung pazưm lấh mơ đhị lấh 20 vel đông cóh 4 chr’val zr’lụ k’noong k’tiếc âng chr’hoong Mường Nhé lâng pa zêng k’dâng 5.500 manứih, ooy 2 c’bhúh nắc Hà Nhì Lạ Mí lâng Hà Nhì Cồ Chồ. Moon...
HÁT LÝ_ GIÀ LÀNG CƠ LÂU NÂM
Cơnh cr’liêng xa’nay ơy xay moon, t’coóh Cơ Lâu Nâm-Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam-manứih ơy p’ma moon bhriêl grơơ bhlâng cóh k’coong Trường Sơn-nắc ơy lấh cắh dzợ bêl 0 giờ 6 phút ra’diu 5/4, đhiệp 88 c’moo. T’coóh bil nắc đớc lơi râu hay chơợ đoọng ha bấc ơl cán...
Aunr
Pr'hat Pa Cô
Ặt ma mông l’thai đhị Tả Phìn
Ha dang pr’ặt tr’mông la lâh g’lêêh nhưh tu bấc bh’rợ tr’nêng coh thành phố, a hêê kiêng chếêc lêy đhị liêm pr’hay đoọng cha ơh, đoọng l’thai a cọ a bục nắc tước ooy Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai. Coh đâu liêm pr’hay bhlầng tu pleng k’tiếc dzợ liêm cơnh a bhuy bhrợ t’vaih. A hêê bơơn chếêc...
T
Ma năl đương zêl cơnh lâng đhr’năng plêêng k’tiêc môp bênh lâng pa xiêr đệ bhlâng râu bil bal tu boo tuh đhi boo, apêê chr’hoong da ding ca coong tỉnh Quảng Nam âi bhrợ t’vaih c’bhuh xung kích tình nguyện. Nâu đoo năc đợ c’bhuh bha lâng, đương zooi ha bh’rợ trông dâc coh vel bhươl bêl...
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn