Đơơng Tết đơơh tươc lâng đha nuôr coh bôl da ding Trường Sơn

Apêê t’ngay k’noọ tươc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình pa zum lâng apêê đoàn thể, chính quyền đhị tỉnh Quảng Nam bhrợ têng c’bhuh bh’rợ tr’nêng “Ha pruôt biên phòng- ngăn loom đha nuôr vel” đhị chr’val k’noong k’tiêc Trường Sơn, chr’hoong Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Apêê bh’rợ t’hươc tươc tr’mông tr’meh pr’ăt tr’nơt, đoọng zâp ngai, zâp đong đh’rưah hơnh t’mêê bhui har, ca bhố ngăn.
Pân đil điều dưỡng lưch loom lâng apêê cr’ay Covid-19
K’nặ 2 c’xêê ahay, pân đil điều dưỡng H’Wi Buôn Yă (33 c’moo), pa bhrợ đhị Khoa pa chô c’rơ cấp cứu Trung tâm Y tế chr’hoong Ea Kar bơơn k’dua đấc pa bhrợ đhị Bệnh viện Dã chiến số...
Đơơng Tết đơơh tươc lâng đha nuôr coh bôl da ding Trường Sơn
Apêê t’ngay k’noọ tươc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình pa zum lâng apêê đoàn thể, chính quyền đhị tỉnh Quảng Nam bhrợ têng c’bhuh bh’rợ tr’nêng “Ha pruôt biên phòng- ngăn loom đha...
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54 : 11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50,16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam: 7h30,11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam : 8h30,20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2
T’cooh Alăng Phương: Tr’pang têy z’hai g’lăng coh bh’rợ taanh dzăc âng ma nưih CơTu
Bâc c’moo ha nua, t’cooh Alăng Phương ăt coh vel Ra Ê, chr’val Ating, chr’hoong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam p’zay bhrợ têng apêê pr’đươi tơợ c’rêê, cr’đêê, ra dzul… đoọng bhrợ t’vaih apêê bh’nơơn tr’naanh âng ma nưih Cơ Tu. Đha nuôr Cơ Tu coh đâu căh muy lêy t’cooh Phương năc ma nưih bhriêl g’lăng năc dzợ chăp...
Bhrợ têng cơnh ooy đoọng ng’năl ađay crêê pa khau, cr’ooh căh cậ crêê pr’luh Covid-19
Đhr’năng trơơi boọ âng virus bhrợ t’vaih pr’luh cr’ăy pa khau, đh’mâl, cr’ooh lâng pr’luh Covid-19 năc mr’cơnh, trơơi tơợ đác cr’choh, đh’mâl tơợ moh lâng boo âng pazêng manuyh crêê pr’luh cr’ăy. Pazêng virus n’nâu năc zêng choom pa trơơi pr’luh cr’ăy bêl ađay n’năl ơy crêê pr’luh cr’ăy. Pazêng apêê chuyên gia xay moon, xét nghiệm năc bh’rợ...
Ta đhâm manuy Cơ Tu bhrợ t’vaih cr’van tơợ choh sâm Ba kích lâng b’băn
Đhị chr’hoong da ding k’coong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, bh’rợ ta đhâm c’mor bhrợ cha, bhrợ t’vaih cr’van cr’bhộ đhị đhăm k’tiêc âng vel đong ting t’ngay bâc lâh mơ. Tơợ bh’rợ n’nâu n’leh bâc apêê ta đhâm c’mor manuyh Cơ Tu bhrợ cha choom, n’năl cơnh đươi khoa học kỹ thuật ooy bh’rợ tr’nêng. T’ruih: Xay moon h’cơnh...
Đảng viên Cơ Tu lướt xay moon, pa too pa choom ta nih liêm
Đhơ t’cooh đhur, ha dợ t’cooh vel Hồ Sĩ Thi, manuyh Cơ Tu, ặt đhị vel Hương Sơn, chr’hoong Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế dzợ pa zay bhrợ têng, chroi k’rong pa dưr vel đong ting ca van ca bhộ lâh mơ. T’cooh Thi dzợ ta luôn xay moon, t’pâh đhanuôr pa dưr pr’ặt tr’mông t’mêê, lơi j’niêng cr’bưn...
Hà Giang hân noo pô tam giác mạch
Pazêng c’xêê x’rịa c’moo, Hà Giang-đhị zr’lụ da ding ca coong tr’nơợp âng k’tiếc k’ruung hêê- pleng p’răng liêm ang. Pazêng da ding đhêl pr’họom tăm ơy xăl pr’họom bhoóc, pr’họom bhrôông âng pô tam giác mạch. Tơợ lang a hay, Tam giác mạch vaih nắc pô liêm cra âng zr’lụ k’tiếc Cao nguyên đhêl lâng zập g’luh hân noo...
T
Bấc bh’rợ pr’hay chr’nắp âng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình pazưm lâng zâp ban ngành, vel đông bhrợ đoọng ha đhanuôr k’coong ch’ngai hơnh déh mưy c’moo têêm ngăn.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn