Barau ini, hu dom ayut pang rayo tangi sua: Urang Viet daok di taneh ia lingiu min caong khin blei sang, taneh di Việt Nam ye hukum Việt Nam  brei adat hei oh? Kadha “ sarak barau” adit ini kol dahlak likau langyah dom tangi sua di dom ayut yau ala ini:

 

Tui quy định di paka 5 hukum taneh riya 2013, urang pandar taneh hu karja jao brei taneh, brei apah taneh, brei quyền pandar taneh, taduan mek quyền pandar taneh, hu :

- Jabat dalam taneh ia hu jabat karja, gah vũ trang bhap bini, kapul nyaom chính trị, kapul nyaom chính trị - xã hội, kapul kinh tế, jabat chính trị xã hội - nghề nghiệp, jabat xã hội, jabat xã hội - nghề nghiệp, jabat sự nghiệp công lập saong jabat karei tui quy định di hukum ka dân sự (ala ini ieu lac kapul nyaom);

- Sang, urang dalam taneh ia ( ala ini ieu lac sang, menuac urang)

- Menuac sia lac urang Việt Nam daok di puk, palei, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố saong libik bhapbini gam hu adat cambat tanarkun yau gauk atau lac gauk gar;

-Libik agama hu baha, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, sang bac pato pakai di agama, labik ngak bruk  di agama saong cơ sở karei di agama;

- kapul nyaom taneh ia lingiu hu chức năng ngoại giao hu jabat lambaok ngoại giao, jabat lãnh sự, jabat lambaok karei di taneh ia lingiu hu chức năng ngoại giao hu rajaei Việt Nam brei adat; jabat lambaok di Liên hợp quốc, jabat atau kapul nyaom dom rajaei, jabat lambaok di kapul nyaom dom rajaei;

-Urang Việt Nam daok di taneh ia lingiu tui quy định di hukum ka quốc tịch;

- Doanh nghiệp hu jien đầu tư taneh ia lingiu, hu doanh nghiệp 100% jien đầu tư taneh ia lingiu, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam bo gah đầu tư taneh ia lingiu blei cổ phần, sáp nhập, blei veik tui quy định di hukum ka đầu tư.

-Yau nan, tui quy định angaok nan, ye urang Việt Nam di taneh ia lingiu hu  adat taduan mek quyền pandar taneh di Việt Nam, tui nan meda blei taneh saong hu brei harak chứng nhận quyền pandar taneh di Việt Nam./.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân