Tỉnh Bình Phước saong tỉnh Đắk Nông bahrau ni hu var ngak bruk ka bruk pambuak gauk padang ngak jalan cao tốc pambuak  2 tỉnh

Hội đồng palih ruah pakat negar  birau brei thau Sarak ka dom labik palih ruah, angan dom labik palih ruah saong dom urang QH hu palih ruah tame  di yaok labik palih ruah di dom tỉnh, ban di negar. Tui nan, Hội đồng palih ruah pakat negar  brei ka taong abih labik palih ruah urang QH mbang ka 15 dalam negar lac 184 labik. Yau nan, taong abih labik palih ruah QH mbang 15 sumu QH mbang 14, dalam nan hu 24 labik palih ruah di 14 bhum palei hu dua ung tame palih ruah kayua Trung ương brei ba angan tame, tagok 9 đơn vị palih ruah dut saong tukvak QH mbang 14, sa labik palih ruah oh hu angan urang Trung ương brei menuac tame piah palih ruah.

Tỉnh Bình Phước saong tỉnh Đắk Nông bahrau ni hu var ngak bruk ka bruk pambuak gauk padang ngak jalan cao tốc pambuak  2 tỉnh. Tui quy hoạch hu brei ngak, jalan nduac samar Bắc-Nam gah ia harei trun (cao tốc Hồ Chí Minh) atah labaih 212km, praong meng 4-6 jalan radaih nduac, brei nduac meng 80-100km/sa tuk. Dalam nan, labik akaok di jalan cao tốc di Đắk Nông lac di labik kraong Sêrêpôk atah labaih 110 km; gah tapa Bình Phước atah labaih 102 km, labik luac abih di jalan cao tốc pambuak haong jalan Hồ Chí Minh gah Chơn Thành-Đức Hòa (tỉnh Long An). Dua tỉnh ni duah jalan buh jien tame ngak jalan cao tốc tui bruk pambuak gauk công tư.

Tukvak tapa,angaok mạng XH mboh hu rilo tài khoản urang ieu pablei khan ao mbat thaot binguk jien yaom 500.000 đồng, 200.000 đ, 100.000đ daok pandar di Viet Nam ngan saong yaom pablei meng 120.000 tal 150.000đ dua blah ao. Urang pablei jeng hu yaih khan dom blah khan ao nan “ba jien padai mai” ka urang ngui cuk. Di dom post khan ka bruk pablei pandap, hu biak rilo urang urang kakei blei kayua khin takre meta bingula karei. Yau nan min, bruk ngak nan lac suan hukum saong urang ngak tabiak khan ao nan meda njauk taong phạt tal 100 trieu dong. Jabat chức năng jeng meda chap mek pandap khan ao meyah mboh urang pablei salih khan ao angaok nan.

Hadei di sa bilan padeih me-in kayua srau kadau di jit COVID-19, meng tuk brei peih veik, dom nghệ sỹ, diễn viên di rilo sân khấu di ban raya Hồ Chí Minh daok hu jalan peih mbaok veik, meda pabak bruk maong iek di manuac sia. Peih tabiak dahau abih meng harei 6/3 – 21/3 lac sân khấu Kịch Idecaf , hu parang me-in rilo meng harei but tal harei adit yaok adit, daok harei sanecar saong harei adit hu 2 mbang parang me-in tuk bier harei saong melam. Dom kadha parang me-in yau ye: Lời nguyền phù thủy, Ngũ quý kỳ phùng, sang oh hu likei…

Di tỉnh Gia Lai, bruk tok diuk pasang daok umo sit saong tok gauk gar dalam dom puk palei jeng daok rahtabiak min hu trun jang dahlau di nan biak rilo. Tui pathau khan di mban bangsa tỉnh Gia Lai, tapa 5 thun padang ngak danak dak “tun patakik bruk tok diuk pasang umo sit saong tok gauk gar di dalam tỉnh Gia Lai tukvak 2016- 2020, bruk ni hu mboh trun. Di thun 2015 hu 1.132 mbang tok diuk pasang daok umo sit, tal thun 2020 trun daok 869 mbang. Dom gu tok duk pasang daok umo sit di dalam tỉnh cjeng hu trun, ni lac sa bruk biak bui sambai, brei mboh cambaih ilamo di bhang bini bangsa takik ka dom kan kandah di bruk tok diuk pasang daok sit umo saong tok gauk gar hu paglaong biak cambaih laih.

Gah Cảnh sát hình sự dunya (Interpol) harei kabroi brei thau, cảnh sát Trung Quốc saong Nam Phi bahrau cap khik yaok ribau mbang vắc-xin caga Covid-19 ja saong peih yaok pluh bruk cap khik. Di Trung Quốc, cảnh sát hu cap khik 80 urang di sa sang mac medil lac ngak vắc-xin ja saong duah mboh takik di nyu 3 ribau mbang. Tui Tổng thư ký In-tơ-pôn Giơ-ghen Xtốc (Jurgen Stock), dom mbang cap khik di Trung Quốc saong Nam Phi tok lac mbaok gah angaok. Puac thun dahlau, kapul ni hu ba tabiak panuac kakei tal 194 negar dalam kapul piah paglaong prein pacang caga haong kol tội phạm hu pambuak tal vắc-xin caga Covid-19, gam tui di nan ba tabiak panuac kakei ka bruk duah mboh dom pandap panda y tế ja.

Mạng xã hội Facebook bahrau brei thau yaih klaak adat pakauk yaih khan ka dom bruk chính trị, pilih ruah saong xã hội di Mỹ meng harei 4-3. Adat pakauk ni hu pandar piah pacang cakak bruk pagam pabak atau ngak sarau kadhau hadei di harei pilih ruah 3-11-2020 dii Mỹ. Facebook jeng caik hatai tal dom yaih khan chính trị saong dom bruk xã hội meda sua tangi bruk ngak cambaih, jeng yau nan gam haong dom panuac oh khin langyah dom asal kadha yaih khan “hu biyar jien” kayua sa urang atau kapul cambaih laih. Công ty ni jeng khik ramik asal kadha dalam gilang yaih khan, piah brei pasang iek saong hu manuac tui iek.

Gah pandap mbang saong kaya nong Liên hiệp quốc (FAO) brei thau, jit praong anek katot di châu Phi, abih di nyu nan lac bhum Đông Phi, ngak ka 19 triệu urảng njauk eik lipa kayua oh pala drak hu. Tui kuhria mbang jit anek katot ka dua meda tagok rilo mbang kayua langiu tasik salih lac sa bruk piah ka anek katot caik siam. Anak bruk nan, dom negar châu Phi hu ba tabiak bruk samar drak piah pacang caga jit praong anek katot. Kapul quân sự, sruh ahaoh hu ba mai piah pruh jru pametai anek halak halein. Bahrau di ni, 1 cty ngak nong ngak pasiam veik hu duah tabiak jalan daong ka dom urang nong di Kenya, cty nan hu duah jalan ngak anek katot sa mạc jeng pandap mbang ka anek athur saong ngak khak drak. Dom sang raong glang njauk kan kandah hu pachreih bruk mek anek katot diuk saong taduan bruk biyar samar chip tapa di động./.

Urang lang: Thu Thảo – Ái Nghiêm – 06/03

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân