Ong Hay ngak jalan pruh aia patak pataom

Ong Từ Văn Hay brei thau, dahlau diah sang ong pala njam patam min oh hu labik pablei tani tanat, jien mek tame oh hu rilo. Thun 2017, tapa duah thau angaok darak pasa, mboh phun rabung pablei nduac bo nyu lagaih haong taneh cuah di palei nan ye ong khang hatai nao blei pajaih rabung At-ti-cus F1 di Hà Lan mai pala iek.

Kayua ilamu oh ka hu rilo nan ye ong Từ Văn Hay gam ngak gam bac megru ilamo, duah thau dom angaok mạng piah pandar ilamu tame mong iek. Tapa duah thau, ong Hay ngak jalan pruh aia patak pataom, daong ka phun rabung tamuh siam yaom lac dalam bilan thu.

Urak ini meng 3 sào phun rabung, yaok harei ong Hay mek hu meng 8 tal 12 kg sa sào. Rabung hu hợp tác xã dịch vụ Tuấn Tú blei yaom 50 ribau đồng yaok kg. Meng kaoh mek hu tani tanat, yaok bilan ong Hay laba hu meng 15 tal 20 triệu đồng.

Ong Từ Văn Hay khan lac: phun rabung hu rilo siam lagaih, yaom lac hu dak tame angan njam patam min tok pala sa mbang  ye meda kaoh mek hu gam gam dalam 7 – 8 thun meyah mong iek siam. Yaok harei, tok pruh aia, mong iek halak halin lac hu paje. Rabung njauk kaoh mek di tuk page mesup. Kaoh mek gam gam dalam 3 bilan ye padeih sa bilan piah raong phun.

Tui taong yaom di gah ngak nong, langik thu pandiak gam haong taneh  meluk cuah di Ninh Thuận biak laghaih ka phun rabung tamuh siam, năng suất hu meng 8 – 12 tấn sa ha yaok thun. Meng yaom pablei di labik jaik 50.000 đồng/kg, urang pala hu laba meng 400 – 500 triệu đồng sa ha yaok thun, glaong jang rilo mbang dut haong pala dom janih njam patam karei.

Dom thun jaik di ini, Hợp tác xã Tuấn Tú di xã An Hải, hu padang tagok, daong ilamu pala saong blei rabung di mikva, piah ka mikva  urang nong  oh daok  duh hatai  ka bruk “hu rilo rabung ye laik yaom”. Meng pala phun rabung, oh ta-eng hagait sang ong Hay bo rilo mikva urang Cam karei hu tabiak truh kan kathaot, jien mek tame tani tanat saong yam tagok ngak kaya meda./.

Urang lang: Jasi – 24/06/2020

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân