Gah ilamo TT saong DL tỉnh Ninh Thuận daok roh duah saong ngak brei cambaih laih dom yaom glaong di inem krung bimon Pô Klông Garai

Salam uan Harei Dunya Urang kumei, page harei 5/3, di Hà Nội, Kapol urang kumei Việt Nam peih bruk pahadar 35 thun giải thưởng Kovalevskaia saong jao giải thưởng Kovalevskaia thun 2020. Thun ini, Giải thưởng Kovalevskaia hu jao brei ka sa 1 kapol nyaom saong 1 urang. Nan lac kapol urang kumei Viện hóa học các hợp chất thiên nhiên di Viện Hàn lâm khoa học saong Công nghệ Việt Nam ngan saong rilo roh duah ba tame pandar. Urang taduan hu giải thưởng lac PGS.TS Trương Thanh Hương, gru pato cao ấp janih môn tim mạch, Sang bac Đại học Y Hà Nội. Giải thưởng Kovalevskaia hu angan urang toán học Nga Sophia Kovalevsaia hu jao brei di Việt Nam meng thun 1985. Ini lac giải thưởng dunya akok meti brei ka dom urang kumei ilamu gah khoa học tự nhiên. Dom bruk roh duah ilamu khoa hoc saong ba tame pandar dalam raidiuk di dom kapol nyaom saong dom urang ilamu khoa hoc kumei hu yaom kinh tế glaong, ndung ba anit ranam, rik daong biak praong dalam bruk salih birau taneh ia.

Urak ni, gah ilamo TT saong DL tỉnh Ninh Thuận daok roh duah saong ngak brei cambaih laih dom yaom glaong di inem krung bimon Hòa Lai saong bimon Pô Klông Garai, pambuak haong dom bimon Cam di dom tỉnh gah kreih negar piah ngak harak gar payua tagok UNESCO brei angan lac inem krung ilamo dunya dalam dom thun anak tal. Abih di nyu nan lac, pambuak gauk ngak saong payua tagok UNESCO brei ka harei Katê lac inem krung ilamo oh maong mboh lambaok ka manuac sia dunya. Lac tỉnh hu rilo bhap bini Cam daok, Ninh Thuận daok lac bhum taneh daok khik ramik sa gilang ilamo Cam biak praong. Nan lac akhar huroh, khan aw bangsa, ilamu kiến trúc, sarak, bruk ngak gaok glah lan am, manyim khan baai, rija roya.... Ragu daoh bhap bini saong tamia Cam jeng sa inem krung praong di dalam gilang ilamo Việt Nam. Ninh thuận daok hu angan je kayua dom baoh bimon Cam daok biak tamo meng kiến trúc, ilamo sarak pagam haong dom harei ilamo daok hu khik ramik tal urak ni.

UB bhap bini Bình Định hu jao brei Sở Ilamu saong TT tỉnh padang ngak Danak dak “Xã hội hóa bruk khik iek, ba tame pandar dom inem mek sajarah dakrai - ilamu siam gheih di tỉnh Bình Định”, piah rik tame bruk khik ramik saong patagok dom inem mek sajarah dakarai pambuak saong bruk patgok gah dulich, dalam nan brei caik hatai tal dom bimong Cam. Urak ini, tỉnh Bình Định hu 8 cụm bimong hu angan je lac: Bimong Bánh Ít, Dương Long, Tháp Đôi, Cánh Tiên, Phú Lốc, Thủ Thiện, Bình Lâm saong Hòn Chuông. Tapa ribau thun, min dom bimong kalan Cam daok yau tamo nan yau drap ar kaya gireik, labik pachreih tuai jaik atah mai rivang. Ong Bùi Tỉnh, Phó Yam ndoc Miuyim tỉnh Bình Định lac, dut saong dom bimong Cam labik karei, bimong Cam Bình Định hu rilo siam gheih karei; saonmg daok yau tamo.

Darak pasa di harei dunya urang kumei 8-3 thun ni daok chreih chrai aval jang yaok thun. Langiu di dom janih bingu hồng dalam negar saong blei di negar langiu, dom janih baoh kayau biak chit jien yau ye cherry Mỹ, baoh madar Nhật, nho Hàn... jeng hu pilih ruah blei rilo. Lambaok quan pablei salih baoh kayau VinFruits (TP.HCM) brei thau, urang blei rilo jang 4-5 mbang harei karei, dom janih baoh kayau hu takre tukvak ni lac madar Nhật, cherry Úc, dưa lưới; việt quất yaom meng 400.000 - 600.000 đồng/kg yaok janih, atau glaong jang lac baoh nho mẫu đơn Hàn Quốc yaom 2 triệu đồng/kg.

Page harei 5/3, Công an tỉnh Đồng Nai brei thau, Công an tỉnh Đồng Nai hu tui takai saong chap hu Dương Văn Mẫn, urang peih gilai Nhật Minh 07 saong Trịnh Xuân Mơ urang peih gilai Nhật Minh 09, dalam Chuyên án 920G pablei xăng menyek ja kayua Phan Thanh Hữu ba kaok. Dua gilai ini, yaok gilai pajeng trak 1.500 tấn hu dom urang pandar pajeng, njuk xăng menyek dauk saong nduac dauk dalam melam 6 bilan 2 thun 2021, tuk gah công an duah thau samar dom labik padang khik piah, labik tuh xăng,labik ngak bruk saong labik daok di dom urang nan di dom tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu saong TPHCM. Hadei tuk nduac dauk, piah pacang meta urang jakar chức năng dom urang di 2 gilai Nhật Minh 07 saong Nhật Minh 09 sơn pasiam veik, ngak kan ndah rilo dalam bruk pasang iek di gah cong an.

Kayua kurang vaccine, dom bang dii Brazil yau ye Rio de Janeiro saong Bahia njauk brei padeih dom danak dak klauk jru dalam dom harei jaik di ni. Dom labik di negar Nam Mỹ ni hu peih bruk ginum biai haong Pfizer saong dom gah jru tavao karei hadei di tuk Tòa án pakat glaong Liên bang Brazil brei ka rajaei dom bang hu quyền eng drei blei tame dom janih vaccine pacang caga COVID-19, ngan haong makna lac bruk parabha vaccine di rajaei brei mboh bruk suai damuai saong oh pabak hu caong khin di bhap bini.

Yaom lac hu dom pnuac ndem puac di Pasak pasang iek saong pacang caga jit ruak Mỹ saong Tổng thống Joe Biden, dom bang Alabama, Texas saong Mississippi jeng brei samar klaak dom bruk pacang cakak meneing piah caga pacang jit. Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott lac, meda tabiak hukum brei klak jaik abih dom bruk pacang caga jit ruak bo ông bhian ba tabiak dahlau diah, dalam nan hu hukum brei cuh pataik pacang pabah, dom doanh nghiep brei peih pabah mbang ngak bruk gilac veik taong abih meng harei 10 bilan 3./.

Urang lang: Thu Thảo – Ái Nghiêm – 06/03

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân