Kadha daoh: Sa mbang nao rivang palei Wa Ton (Một lần về thăm quê Bác Tôn) - Urang paneh: Nhật Thu - Urang daoh: Zanap saong Masiah (sông ngữ Chăm - Việt)

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân