Harei pataom Tết Việt 2021 daok peih tabiak di mblang bein Lê Văn Tám

Nyaom biai online dalam negar piah brei thau cambaih sarak di Bộ Chính trị, ka bruk pilih ruah urang ka QH mbang XV saong urang ka HĐND dom pakat tukvak 2021 - 2026 rah tabiak tuk mesup ini 21-1, di sang QH. Mai hu mbaok saong brei panuac tacei pato nyaom biai, TBT, akaok negar Nguyễn Phú Trọng ndom lac: ”Bruk pilih ruah dalam negar di harei 23-5 tal, lac bruk jak ba praong, brei mboh bruk dân chủ praong, dalam. Ini lac tuk piah ka kol drei brei mboh quyền ngak po di bhap bini tapa bruk pilih ruah dom urang naih gheih, hu ilamu, siam hatung hatai, lambaok ka bhap bini dalam QH, dalam HĐND dom pakat.

Harei  21-1 javap jalei báo chí ka dom janih bahrau pagam tal bruk kuhria caga menuac ka nyaom roya mbang  XIII,  ong  Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương brei thau bruk kuhria caga menuac hu BCH Trung ương, mintri  Chính trị, Ban Bí thư tacei pato tapak, abih janih, khang kajap, khik caga dân chủ, jum pataom, njauk gauk glong. Peih ngak hu siam bruk langyah lagaih, lnjauk tanut song jalan ngak, meng bruk bhian randap tal bruk biak karei, meng ilamu pato pakai song ilamu di yaok urang, ilamu ngak bruk song jalan meda patagok, dalam nan biak iek prong chất lượng, kein laba di bruk ngak, hu menuac di puk palei, labik ngak bruk, umo thun, likei kamei, bangsa … Min oh kayua nan bo patrun tanut di nyu. Khang hatai oh caik ka dom urang halei oh ginup tanut, ilamu, oh hu mbaok tame BCH Trung ương, min jeng oh klaak veik dom urang naih gheih, hu angan je dalam Đảng song dalam bhap bini.

Meng harei ini tal abih harei 24/1, rahra saong tuai damuai mai tal TPHCM hu ba drei tame dom bruk salam uan Tết, hu mbang pandap saong blei pandap di Harei pataom Tết Việt 2021 daok peih tabiak di mblang bein Lê Văn Tám.  Harei pataom nan kayua Sở Du lịch, Sở Công thương TPHCM pambuak haong kapul ilamu mbang huak Việt Nam peih tabiak. Harei pataom Tết Việt thun 2021 di TPHCM hu labaih 150 kapul nyaom, doanh nghiệp hu mbaok. Harei pataom hu dom bruk ngan saong 4 kadha “Mbang Tết, iek Tết, me-in Tết saong blei pandap Tết di urang Việt saman dahlau saong harei ini”. Dalam nan, “mbang Tết” lac dom labik pablei pandap mbang di rilo tỉnh, ban; “iek Tết” brei mboh veik dom adat cambat tuk Tết di 3 bhum Bắc - Trung - Nam saong hu dom danak dak daoh tamia salam uan thun bahrau; daok “me-in Tết” lac dom kadha me-in tuk Tết di urang Việt saong “blei pandap Tết” lac dom labik pablei khan ao, pandap mbang menyum, pandap Tết hu padang ngak tui jalan darak harei Tết.

Beir harei  21-1, di TPHCM, Phòng Cảnh sát giao thông jalan mbak, jalan pasei (PC08), Công an TPHCM song dom jabat  CSGT Công an di 6 tỉnh lac  Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Dương hu peih bruk mbaoh tangin tame harak pambuak bruk khik ramik siam mekre bruk nao mai angaok jalan saong sron mbon puk palei.

Ong Nguyễn Văn Hòa, Yam ndok Sở Văn hóa, Thể thao-Du lịch tỉnh Ninh Thuận brei thau, tal urak ini, Ninh Thuận hu 64 inem krung ilamu hu ngak harak gar brei dak angan di dom pakat. Tui nan, hu 2 inem krung pakat negar biak praong lac bimaong Hòa Lai saong bimaong Po Klong Garai; 17 inem krung pakat negar, dalam nan hu 12 inem krung, 5 inem mek hu ba tame angan Inem krung ilamu phi vật thể pakat negar lac: bruk ngak lan am Cam palei Bàu Trúc; Harei Katê di bhap bini Cam; ngak pathi di urang Raglai; adat Cầu ngư di urag taong ikan tapen tasik tỉnh Ninh Thuận saong labik gheih mekre Vịnh Vĩnh Hy.

Angaok blah mạng Amaq, kol  IS taduan bruk tong bom di sa labik pasa  di ban ine  Baghdad, Irắc harei kabroi, ngak takik di abih 32 urang metai song 110 urang karei njauk rambuac. Ni lac mbang tong biak trak damak abih di negar Trung Đông ni  dalam 3 thun tapa. Dahlau di nan, urang jakar Irắc brei thau, 2 urang tong bom metai menuac hu kích hoạt janih patuh  ba tui di sa lalik drak pasa hu rilo urang.

UB Quân sự Thượng viện Mỹ harei kabroi (21/1) hu buh phiếu brei thau ong Lloyd Austin hu Tổng thống bahrau di Mỹ, ong Biden pok ngak Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ. Ini meda lac Bộ trưởng Bộ Quốc phòng urang Mỹ asal Phi camereip abih dalam sajarah taneh ia Mỹ. Ông Austin ngak bruk dalam bol lin Mỹ dalam 41 thun saong tabiak truh bol lin 5 thun dahlau. Ong ini dahlau daih ngak Bộ trưởng Bộ tư lệnh Trung ương Mỹ saman Tổng thống Mỹ Obama.

Dom urang pal akaok 27 negar Liên minh châu Âu-EU hu peih nyaom biai pakat glong tapak abih di nyu nan lac piah ginum biai ka bruk klauk jru song pambuak bruk ka dom jalan pacang caga jit  dalam negar .Sa dalam dom kadha di nyaom biai patakik nao mai di dom negar châu âu. Labaih 1/3 negar EU khan lac oh ginup vắc-xin Covid-19 piah pandar. EU tui kuhria hu peih ngak “hộ chiếu vắc-xin Covid-19” puac bilan ni. Min, tui kuhria jeng gaok bruk cagar veik di rilo negar. Kayua hãng ngak tabiak vắc-xin Pfizer, Mỹ cakak harak pambuak bruk  ngak ka janih  vắc-xin Covid-19 brei ka dom negar EU njauk suai lavik. Hungary lac negar camereip dalam EU taduan pandar vắc-xin Sputnik-V di Nga./.

Urang lang: M. Phương – Hani Pha – 22/01 11:05:05

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân