Cập nhật ngày: 2/7/2014

1./Di HN, mban Bí thư TW Đảng bahrau peih nyom biai tapak dalam taneh ia pataom iek veik 5 thun peih ngak Chỉ thị 22 patagok bruk pan akaok, ba jalan dak padang talei pambuak bruk haong urang ngak, tani tanat saong siam mekre dalam Doanh nghiệp. Brei panuac peih nyaom biai, ong Lê Hồng Anh - Thường trực mban Bí thư ndom lac, dak padang talei pambuak bruk haong urang ngak, tani tanat saong siam mekre dalam Doanh nghiệp nan lac bruk biak praong daong ka DN tani tanat, patagok bruk ngak mbang, daong ka urang ngak hu siam mekre, samu gauk, ngak pachreih urang dalam taneh ia jang yau negar lingiu buh jien tame ngak mbang.

 

2/ Hệ thống Đài thông tin Duyên hải VN brei thau: hệ thống gam saong pasak y tế 115 daok tui iek, daong 10 urang taong cap ikan kapal CM 91809 TS njauk jru mek. Dahlau di nan, melam 30/6, đài thông tin duyên hải HCM taduan hu panuac lac kapal CM 91809 TS gam saong 20 urang taong cap ikan daok taong cap angaok tasik jaik labik vịnh Thái Lan ye hu 10 urang mbang ikan ngừ njauk jru mek. Hadei di tuk thau lac yau nan, dom chuyên viên y tế pasak y tế 115 hu tacei pato urang taong cap ikan njauk bala menyum ia laya ấm, padeih padei piah giải độc saong mek veik pren yava.

 

3./Tui bruk ba tabiak, meng ini tal thun 2017, tinh B.Đinh brei ngak bharau 27 kapal vỏ thép, tui yaom jien abih tih 150 tỉ đồng, dalam nan Cty kaya ikan B.Đinh ngak bahrau 13 kapal vỏ thép. Ini lac DN ngak, blei saong pablei tabiak negar lingiu ikan ngừ đại dương di tinh B.Đinh saong lac DN camereip dalam taneh ia ngak kapal vỏ thép. Amuk Cao Thị Kim Lan, Giám đốc Cty kaya ikan B.Đinh brei thau, Cty khin caga ginup ikan piah ngak saong nao dahlau dalam bruk taong chap, khik ramik ikan ngừ đại dương.

 

4/ Meng thun bac2014-2015, dom sang bac di ban raya HCM hu peih ngak iek bruk pandar thẻ học đường School Smart Card piah kuhria jien bac, oh pandar tiền mặt. Thẻ học đường nan lac thẻ brei ka anek saih, hu angan saong mã số anek saih, kayua amaik ame dang angan po tài khoản, amaik ame meda kuhria jien bac saong jien thu karei ka anek bhik di drei tui ralo jalan yau: chuyển khoản tapa tin nhắn, tapa internet, tapa phol atau đóng di sang, di gilang pariak, di sang bac… Abih di nyu nan lac, janih thẻ ini daok hu daong ka dịch vụ kuhria jien bac bayar hadei, patrun naong trak ngan saong baoh sang anek saih gaok kan kandah.

5./Dalam 3 mbang pakacah ĐH, CĐ, sang bac ĐH Đ.nẵng jak ba hu jaik 2.800 urang jakar, gru pato saong SV tame daong iek bruk pakacah di 48 labik pakacah. Thun ini SV hu jak ba tame iek pakacah biak takik nan ye tok hu mbaok dalam mbang pakacah camereip. Yau nan oh daok bruk 2 giám thị lac SV khik iek sa duk pkaacah. ĐH Đ.nẵng daok caga hu 4.000 labik daok trọ yaom lap meng 10 tal 15 ribau đồng sa harei  brei ka anek saih saong gauk gar di anek saih pah daok dalam dom harei pakacah.

 

6/ kapul urang jakar ngoại giao, lambaok urang VN daok di negar lingiu hu nao rivang, ngak bruk saong mban tacei jalan Tây Nguyên. Trung tướng Triệu Xuân Hòa –  phaok akaok mban tacei jalan Tây Nguyên hu khan brei kapul urang jakar ngoại giao thau ka bruk patagok kinh tế - xã hội, khik kajap quốc phòng – an ninh di labik Tây Nguyên. Tapa nan mboh lac, ngan saong dom sarak daong brei di Đảng saong karja, bhum Tây Nguyên hu salih barau biak rilo, tuk halei jeng khik hu tốc độ patagok 10% sa thun.

 

7./Mintri ngoại giao pambuak bruk haong UB bhap bini tinh S.Trang peih tal “Cập nhật kiến thức saong ilamu đối ngoại” brei ka labaih 180 urang jakar daok ngak bruk di dom Sở, Phòng ngoại vụ dom tỉnh ban gah Nam Bộ. tapa tal bac ni, nyu daong ka urang bac thau ka bruk daok rah tabiak di dunya pambuak tal VN, jalan đối ngoại di Đảng, Karja drei, ilamu peih ngak bruk ngoại giao kinh tế dalam saman mbeik drei tame dunya.

  

Patui di ini dom khau tin dunya:

8/ Rajaei Mỹ barau hu panuac cảnh báo ka bruk patagok samar dom uranaih nhập cư sung hukum bo oh hu amaik ame nao tui di labik taphia negar Tây Nam. Tổng thống Mỹ Barắc Ôbama kuhria pok panuac tagok QH brei tapa bruk peih brei labaih 2 tỷ đô la ka bruk pacang cakak uranaih meng dom taneh ia Trung Mỹ hu ba tame Mỹ sung hukum. Adit ini, ngoại trưởng Mỹ Giôn Keri hu nao tal Trung Mỹ piah ginum ka bruk ini.

 

9./dalam 12 thun, Indonesia lahik 60 ribau km vuông glai tamo. Bruk jah tak glai tagok samar saong urak ini Indonesia tapa mbaok Brasin ka bruk palai pajoa glai nhiệt đới. Ini lac panuac khan di sa cong trinh roh duah hu tabiak angaok harak tạp chí ka bruk biến đổi khí hậu Nây-trờ Clai-mít Chên di Mỹ. Indonesia lac taneh ia đa dạng sinh học, meblah 10% dom thực vật saong 12% janih đong65 vật hu tasau di dunya. Indonesia jeng daok hu angan lac hu rilo janih athur glai, dalam nan hu đười ươi, ramaong Sumatra./..

 

10/ Gah y tế dunya brei thau, jit ruak kayua virut Êbôla rah tabiak di Tây Phi ngak ka 467 urang  metai saong tui kuhria meda hu rilo menuac metai jang di 3 taneh ia hu jit. Bruk ini hu khan brei thau anak mbang nyaom di khu vực Tây Phi harei 2/7 di Gana piah ginum meyai ka dom jalan pacang cakak jit Êbôla daok pambak praong./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân