Urang hu palih ruah hu tamat bloh trung học phổ thông

Sarak tacei lac, urang bac lac urang bangsa takik daok dalam sarak pilih ruah lac: urang bangsa takik biak takik menuac; urang bangsa takik daok di bhum hu bruk ngak mbang biak kan kandah oh hu atau hu biak takik urang jakar, urang ngak bruk karja lac urang bangsa takik. Daok meng 5 thun tagok kuhria tal thun palih ruah di bhum hu bruk ngak mbang biak kan kandah; hu amaik ame pajeng atau amaik ame rong (atau hu sa dalam 2 gah lac ame pajeng atau amaik pajeng, ame rong atau amaik rong), urang rong ba tapak dok di bhum ni; pabak hu dom tanut pilih ruah tuk camereip ka dom gah, dom bruk ngak hu palih ruah; umo oh tapa 22 thun kuhria tal thun palih ruah, hu ginup pren yava tui hukum urak ni

Langiu di nan, urang hu palih ruah hu tamat bloh trung học phổ thông; hu hạnh kiểm siam dom thun bac di dom pakat bac trung học phổ thông, thun bac puac pakat hu dak di tanut meng khá tagok; hu tuk vak bac ginup 3 thun bac song bac tamat trung học phổ thông di sang bac daok dalam bhum palih ruah atau di sang bac bangsa gam bac gam dok. Ngan song hệ trung cấp ye hu hạnh kiểm dom thun bac di pakat bac puac lac meng khá tagok; thun bac puac pakat lac meng trung bình tagok; hu tuk vak bac ginup 4 thun bac song tamat trung học cơ sở atau bac ginup 3 thun bac song tamat trung học phổ thông di sang bac daok dalam bhum palih ruah atau di sang bac phổ thông bangsa gam bac gam dok

Dom menuac urang hu pilih ruah dahlau, lac: anek liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, urang hu harak hu brei mbang tui sarak yau thương binh; bac di sang bac phổ thông bangsa gam bac gam dok; pakacah hu tame đại học, cao đẳng, trung cấp di thun palih ruah nao bac cử tuyển; mek hu giải dalam dom mbang pakacah anek saih naih joi meng pakat huyện tagok. Meyah urang bac hu mbang tui rilo sarak ye tok brei mbang tui sarak harei glaong di abih dalam bruk pilih ruah./.

Urang lang: Hani Pha – 19/01/2021

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân