Nghị định ka 145/2018/NĐ-CP pabak đối tượng hu miễn jien bac lac: uranaih bac tal mẫu giáo umo 5 thun daok di bhum hu điều kiện kinh tế - xã hội biak kan kandah hu amaik ame atau hu ame atau hu ambaik atau hu urang iek glang uranaih daok di xã, palei biak kan kandah bhum urang bangsa takik saong bhum ceik, dom xã biak kan kandah labik bãi ngang tapen tasik, pulao kaoh tui quy định di Thủ tướng raja-ei saong pakat hu thẩm quyền.

Amaik ame atau urang iek glang uranaih mẫu giáo 5 thun hum bang tui sarak miễn học phí tui quy định angaok nan, ngak Đơn likau miễn học phí tui mẫu pagam tui Nghị định ka 145/2018/NĐ-CP saong hồ sơ tui quy định di điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định ka 06/2018/NĐ-CP harei 5/1/2018 di Raja-ei quy định sarak daong jien mbang jala pandiak ngan haong uranaih mẫu giáo saong sarak ngan haong gru pato mầm non.

Nghị định brei thau cambaih, meyah uranaih mẫu giáo umo 5 thun hu mbang tui sarak miễn học phí tui quy định di Nghị định ini saong daok hum bang tui sarak daong jien mbang jala pandiak tui quy định di khoản 1 Điều 3 Nghị định ka 06/2018/NĐ-CP, amaik ame atau urang iek glang uranaih njauk nộp pabak Đơn likau miễn học phí.

Bruk ngak harak gar xét duyệt hồ sơ, bayar, cấp bù jien miễn học phí hu peih ngak tui quy định yau dom đối tượng hu miễn jien bac hu quy định di Điều 7 Nghị định ka 86/2015/NĐ-CP. Nghị định ka 145/2018/NĐ-CP hu ba tabiak ngak tui meng harei 1/12/2018.

Sarak miễn jien bac ka uranaih bac tal mẫu giáo 5 thun hu brei thau di angaok nan hu ba tabiak ngak tui (dalam) MENG thun bac 2018 - 2019 (meng harei 1/9/2018)./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân