Cập nhật ngày: 11/5/2015

Kadha daoh: Ve An Giang - Urang pandeh: Tran Duong - Sap daoh: Kapul urang likei kumei An Giang 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân