Cập nhật ngày: 1/6/2015

Kadha daoh: Apsara urang tamia kumei Cam - Urang paneh ragam: Ame Nhan - Ariya: Inrasara - Sap daoh: Salygiah 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân